Whistleblowerordning for ansatte

HF & VUC Klar’s whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder, kritiske forhold eller alvorlige uregelmæssigheder på HF & VUC Klar. Ordningen kan benyttes af personer, der er ansat på HF & VUC Klar.

 

HF & VUC Klar’s whistleblowerordning giver mulighed for, at man fortroligt kan indsende oplysninger om kritisk alvorlige og strafbare forhold til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

 

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder for, at du altid kan gå til rektor, nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på HF & VUC Klar.

 

Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:

 

  • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
  • Har du talt med rektor?
  • Har du talt med tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant?

 

Hvis ovenstående har været forgæves eller forekommer utænkeligt, kan whistleblowerordningen være relevant at benytte, hvis du fx er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold fx tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller lign. eller overtrædelse af tavshedspligten, og du samtidig oplever, at du ikke har nogen at give din viden videre til – eller at du ønsker at videregive oplysningerne fortroligt. Det kan også være sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen fx forvaltningsloven eller offentlighedsloven eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx seksuel chikane eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

 

Hvad sker der med en indberetning?

Indberetningerne til whistleblowerordningen sker gennem et it-system, der er placeret hos www.whistleblowersoftware.com. Det er kun de medarbejdere i Whistleblowerenheden fra HF & VUC Klar der har adgang til it-systemet og indberetningerne.

 

It-systemet sender automatisk en mail til Whistleblowerenheden, der består af to ledere og tre medarbejderrepræsentanter:

 

  • Susanne Laugesen: Leder af Studieservice, HR, intern kommunikation og projekter
  • Birgitte Dalsgaard Jonsson: Leder af markedsføring, erhverv og projekter
  • Jens Folke Kaarsholm: Adjunkt/lektor, arbejdsmiljørepræsentant HF
  • Anne Kruse: Lærer og tillidsrepræsentant AVU

 

Whistleblowerenheden visiterer sagen. Når enheden modtager din indberetning, vurderes det derfor først, om der er grundlag for en egentlig behandling af sagen, dvs. om det’, som der indberettes om, falder inden for ordningen eller ej. Hvis der er behov for flere oplysninger, vil der blive sendt opklarende spørgsmål til dig gennem it-systemet.

 

Whistleblowerenheden refererer til rektor, der træffer beslutning om det videre forløb. Hvis en indberetning omhandler rektor, overgives indberetningen også til bestyrelsesformanden.

 

Er der grundlag for videre undersøgelser og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller endog anmeldelse til tilsynsmyndigheder eller politianmeldelse, orienteres rektor endvidere med henblik på håndtering af sagen.

 

Fortrolighed

Du er sikret fortrolighed, når du indsender en indberetning. Whistleblowerenheden er underlagt en meget streng tavshedspligt. Du er beskyttet mod negative repressalier eller ansættelsesretlige konsekvenser forbundet med en indberetning, som du har afgivet i god tro.

 

Sådan indsender du en indberetning

Du kan indsende en indberetning via følgende link:

https://whistleblowersoftware.com/secure/9503ed17-df5a-4188-a473-b3f68d6196e9

 

HF & VUC Klar anbefaler, at du anvender denne løsning af hensyn til beskyttelse af fortroligheden og dine personlige oplysninger m.v.

 

Læs mere