Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1338  af 9. december 2019 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018, offentliggør vi nedenfor, det seneste skoleårs samlede fraværstal.

 

Skoleåret 2018-2019
Fysisk fravær
2-årig HF        26,3%
HF enkeltfag   31,7%
Samlet            27,8%

 

Skriftligt fravær
2-årig HF        19,8%
HF enkeltfag   30,2%
Samlet            23,0%

 

Vi gør opmærksom på, at vores registreringer af det skriftlige fravær ikke har været fuldstændig konsistente i skoleåret 2018-2019. De opgjorte tal er derfor forbundet med en vis usikkerhed.
For skoleåret 2019-2020 har vi rettet op på registrering af skriftligt fravær, og de kommende tal for 2019-2020 vil derfor blive opgjort korrekt.