Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1338  af 9. december 2019 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018, offentliggør vi nedenfor, det seneste skoleårs samlede fraværstal.

 

Skoleåret 2019-2020

Fysisk fravær
2-årig HF        25,3
HF enkeltfag   30,3
Samlet            28,2

 

Skriftligt fravær
2-årig HF        34,1
HF enkeltfag   43,7
Samlet            40,1

 

Vi gør opmærksom på, at vores registreringer af det skriftlige fravær må antages at være behæftet med en vis usikkerhed, idet skolen har skiftet fra en undervisningsplatform til en anden. Det er således usikkert, om skriftlige opgaver er registreret korrekt i skolens studieadministrative system Ludus Web.