Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1338  af 9. december 2019 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018, offentliggør vi nedenfor, det seneste skoleårs samlede fraværstal.

 

Skoleåret 2021-2022

Fysisk fravær
2-årig HF                      31,1
HF enkeltfag              34,8
Samlet                         32,9

 

Skriftligt fravær
2-årig HF                     44,3
HF enkeltfag               36,5
Samlet                         38,3