HF på VUC Klar

Du kan stadig nå at søge ind på HF i enten Slagelse eller Ringsted. Søg via optagelse.dk.
Er du ordblind tilbyder vi HF for ordblinde i Slagelse.

Glad student
Drenge der går på gang

Studieinfo

Information til vores nuværende og kommende studerende.