HF eksamen

Skriftlig eksamen

De skriftlige eksamener afholdes i tidsrummet 09.00 – 15.00, og du skal møde senest kl. 8.30 i eksamenslokalet. Du skal medbringe studiekort eller andet billed-ID. Lokalet til skriftlig eksamen findes på Canvas.

 

Alle skriftlige eksamener på HF er tilknyttet Netprøver, og der anvendes Examcookie. Det betyder, at du inden eksamen starter kl. 09.00 skal logge på Netproever.dk samt Examcookie med dit UNI∙Login eller NemID.

 

Det er dit ansvar at sørge for, at dit udstyr er i orden, herunder at du har de nødvendige programmer.

Når eksamen starter kl. 09, kan du downloade opgavesættet. Hvis du ønsker at arbejde med materialet i papirformat, er der mulighed for at få det udskrevet via tilsynet i lokalet. Hvis du ønsker at få udskrevet, kontakter du tilsynet ved at række hånden op, og tilsynet vil printe for dig. 

 

Aflevering af opgaven

Du må ikke forlade lokalet, før du har uploadet din opgave i Netproever.dk og den tilsynsførende har tjekket, at opgaven er afleveret.

 

Brug af PC

Husk, at gøre sidehoved og sidetal klar før eksamen starter. Du kan udskrive undervejs ved at række en finger i vejret – og vente til tilsynet kommer. Det er altid en god idé at gemme undervejs. Du skal under hele prøven have aktiveret Examcookie.

 

I tilfælde af strømsvigt skal du skrive færdig i hånden.

 

Under eksamen

De skriftlige eksamener afholdes altid efter undervisningsministeriets anvisninger. Det er tilladt at høre musik under eksamen, hvis musikken er downloadet til din computer – hvis du har høretelefoner med. Du må holde korte pauser, hvis du skal på toilettet eller har brug for frisk luft  – kontakt tilsynet ved at række hånden op. Der skal være ro og orden under eksamen – tag hensyn til de andre studerende. Du må ikke tale med andre hverken i eller uden for eksamenslokalet.

Hvis du forlader lokalet før eksamen er slut, må du hverken tage papir eller PC med. Du kan hente dit materiale, når eksamen er slut.

 

Ingen må forlade lokalet de sidste 30 minutter af eksamen.

 

Hjælpemidler 

Du har selv ansvar for at medbringe tilladte hjælpemidler til eksamen. Oversigten over tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen udleveres af din lærer og skal forefindes synligt på bordet under eksamen. På oversigten finder du også eventuelle hjemmesider, du må tilgå under eksamen. Mobiltelefoner og smartwatches er ikke tilladt - hvis du medbringer disse til eksamen skal telefonen slukkes og begge skal afleveres til tilsynet.

Mundtlig eksamen

Afholdelse 

Mundtlig eksamen afholdes mellem kl. 08.30-17.00. Du skal møde senest 30 minutter før eksamen begynder. 

Du finder lokaler og eksamenstidspunkt for mundtlig eksamen på Ludus Web.

 

Om eksamen

Der er mange forskellige typer af forberedelse og forberedelsestid til mundtlig eksamen.
Så derfor: Følg godt med i undervisningen, for dine lærere instruerer grundigt i eksamensformen. Er du i tvivl, så forhør dig hos din lærer – i god tid - om, hvordan din eksamen forløber, og hvor du eventuelt skal trække dit eksamensspørgsmål. 

 

Under forberedelse til eksamen må du ikke forlade forberedelseslokalet. 
Det er dit eget ansvar at orientere dig om, tidspunkter, lokaler m.m. på Ludus Web – vær opmærksom på, at tidspunkt og lokaler kan ændres indtil 3 dage før eksamen.

 

Hjælpemidler 

Du har selv ansvar for at medbringe tilladte hjælpemidler til eksamenerne. Dine lærere har orienteret dig om, hvilke hjælpemidler, du må tilgå under den pågældende eksamen.

Eksamensbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.