Erasmus+ Online undervisning

Vi er tildelt 30 mobiliteter med det formål at besøge skoler/uddannelsesinstitutioner, som har erfaringer med online-undervisning. Det er hensigten, at deltagerne får erfaring og idéer til nye metoder for online-undervisning. Det er også hensigten at deltagerne får ny viden om hvordan man kan følge op på studieaktivitet.

 

Alle ansatte kan ansøge om at deltage inden for de beskrevne kriterier. Blandt ansøgerne vælges ud fra relevans i forhold til nuværende og kommende arbejdsområder samt deres udtalte motivation for at deltage.

 

Projektperiode: 1. december 2022 - 31. maj 2024

Finansiering: Erasmus+ (EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt.)

Deltagere: HF & VUC Klar

 

Click here for English