Erasmus+ Læringsdesign til livslang læring

VUC Klar, Hf og VUC Nordvestsjælland og VUC Storstrøm er gået sammen i et konsortium, der via fælles inspirationsrejser vil øge samarbejdet mellem institutionerne og læringsudbyttet for kursisterne. De tre VUC’er er gået sammen i VUC Erhverv Sjælland-København og projektet vil understøtte det nye samarbejde omkring levering af undervisning til virksomheder. Projektet giver mulighed for inspirationsrejser til relevante almendannende, erhvervsrettede undervisningsinstitutioner og erfaringerne herfra kan efterfølgende bruges til at udvikle nye læringsdesigns.

 

Finansiering: Erasmus+ (EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt.)

Deltagere: VUC Storstrøm, HF & VUC Nordvestsjælland og HF & VUC Klar