Mervin går efter sin drøm om at blive pædagog

Danmark bød på andet end arbejde
Mervin er oprindeligt fra Philippinerne, hvor hun arbejdede som lærer. Alligevel valgte hun at sige sit job op for at flytte til Danmark for en tid. Mens Marvin arbejdede som Au pair, gik hun også på sprogskole for at lære dansk. Når hun havde fri i weekenderne, brugte hun tid med familien som er bosat i Danmark.

Mervin havde i længere tid skrevet med en mand over nettet, pudsigt nok boede han i Danmark, så de aftalte at mødes. Hun skulle ellers have været videre til Norge for også at være Au pair deroppe, men mødet med manden blev starten på et ægteskab der senere gav dem en datter.

Det hjælper at tale dansk
2011 var det år Mervin kom til Danmark som Au pair. Hun kunne tale engelsk og havde lært dansk nok på sprogskolen til at kunne begå sig i et job som medhjælper i den daginstitution. Den daglige køretur på arbejde gik forbi VUC, og flere gange havde Mervin tænkt ”Der vil jeg gerne gå i skole en dag”. Efter barsel og nogle år som hjemmegående kom den dag endelig – nu ville hun lære mere dansk.

Mervin begyndte i 9. klasse, her mødte hun andre Philippinere som hun snakkede meget med i pauserne, for så skulle hun ikke tale dansk. Men de andre Philippinere fik job og stoppede på VUC, så Mervin blev nødt til at tale dansk også i pauserne. Det gik bedre og bedre med det danske sprog, som kan være svært – især grammatikken kan drille, men det hjælper med søde og forstående lærere. ”Lærerne kender os og følger os selvom vi ikke længere går på deres hold” fortæller hun. Mervin er nemlig begyndt på HF, hvor hun læser dansk, engelsk, samfundsfag og billedkunst som er adgangsgivende til pædagogstudiet. Hun vil gerne læse til pædagog og tilbage til arbejdet i en daginstitution.

Bliv ved – giv ikke op
Det har indtil nu været en lang vej at nå der til hvor hun er i dag, men Mervin er fortrøstningsfuld. ”Man skal gå efter sine drømme og ikke give op” fortæller hun. Det er det hun gør – går efter sin drøm om at blive pædagog. Og hun forsætter sin stræben efter at blive bedre til dansk, hun fortæller det er sjældent hun taler engelsk, kun hvis det er meget svært for hende at forklare sig. På VUC deltager hun også i frivilligt arbejde i skolens Studieråd, hvor hun er med til at arrangerer sociale arrangementer for sine medstuderende.