HF Online

Med HF Online bestemmer du selv, hvornår du studerer. Vil du gøre det om aftenen efter arbejde eller midt på dagen, hvor børnene sover til middag? HF Online er den fleksible måde at læse HF. Der er fast optag i august og januar, og der er løbende optag på baggrund af individuelle overvejelser i løbet af året.

Undervisningen

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, aftaler du det videre forløb med din lærer, så du kan få udleveret materiale og instruktion. Se hvornår du kan træffe din underviser på ludus web/skema.

Så går du selv i gang med onlinestudierne, dvs. at læse materialet og besvare opgaver. Går du i stå, kan du kontakte læreren på mail/via Canvas eller i den ugentlige træffetime.

 

Når opgaven er færdig, afleveres den via Canvas (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, og du får feedback fra læreren – normalt i løbet af en uges tid – med mindre der er truffet andre aftaler. Der tilbydes virtuelle webinarer, workshops i alle fag – hvor emner/temaer diskuteres samt eksamenstræning – disse meldes ud via LUDUS Web skemaet af lærerne samt på Canvas.

 

At deltage i online undervisning kræver således, at du er i stand til at arbejde selvstændigt under vejledning og kan håndtere intranettet LUDUS Web samt platformen Canvas.

 

Vejledning til LUDUS Web og Canvas eller få personlig instruktion (spørg din lærer).

Du er selv ansvarlig for at overholde det månedlige antal opgaver. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver – og eventuel deltagelse i webinarer og workshops.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om HF Online, kontakt vejleder Käte Jensen khj@vucklar.dk eller vejleder Cathrine Gyde Thomsen, ct@vucklar.dk

Fag

Du kan på vores online tilmelding se vores holdudbud, som løbende bliver opdateret. 

Gå til online tilmelding.

Tidsforbrug pr. uge

Arbejdsbelastning, inkl. forberedelse til undervisningen og besvarelse af opgaver. For alle fag gælder, at der er ugentlige opgaveafleveringer eller andre former for afleveringer /fremlæggelser.

 

Arbejds- og opgavebyrden er afhængigt af niveau og varighed af faget, se mere nedenfor:

 

 C-niveau over ½ år

 • Dansk C: Ca. 8-10 timer pr uge.
 • Engelsk C, Religion C, Psykologi C og Samfundsfag C : Ca. 7-8 timer pr uge pr. fag.
 • Matematik C: Ca. 13-14 timer pr. uge .
 • Geografi C og Kemi C : Ca. 7-8 timer pr uge pr. fag. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 20 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske eksperimentelle arbejde på ludus web skemaet.
 • Mediefag: Ca. 7-8 timer pr. uge. Der vil være en gang med obligatorisk fremmøde i forbindelse med brug af kamera og eksamensfilm.

 

B-niveau over 1 år

 • Matematik B, Engelsk B og Historie B: Ca. 7-8 timer pr. uge pr. fag.
 • Psykologi B: Ca. 7-8 timer pr. uge. I psykologi B skal der som udgangspunkt udarbejdes et eksamensprojekt for at du kan gå til eksamen.
 • Samfundsfag B: Ca. 7-8 timer pr. uge. Der skal udarbejdes to obligatoriske projekter i samfundsfag B for at du kan gå til eksamen.

 

B-niveau over ½ år

 • Matematik B og Historie B : Ca. 13-14 timer pr. uge pr. fag.
 • Psykologi B: Ca. 11-12 timer pr. uge. I psykologi B skal der som udgangspunkt udarbejdes et eksamensprojekt for at du kan gå til eksamen.
 • Samfundsfag B: Ca. 11-12 timer pr. uge. Der skal udarbejdes to obligatoriske projekter i samfundsfag B for at du kan gå til eksamen.

 

A-niveau over 1 år

 • Dansk A: Ca. 13-14 timer pr. uge.
 • Engelsk A: Ca. 9-10 timer pr. uge.
 • Matematik A. Ca. 9-10 timer pr. uge.

 

A-niveau over ½ år

Engelsk A og Matematik A : Ca. 14-15 timer pr. uge pr. fag.

Økonomi

Dansk, engelsk, geografi, kemi, matematik, psykologi, religion, mediefag, historie og samfundsfag koster 550 kr. pr. fag.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener. Du er automatisk meldt til eksamen på HF Online. At gå til eksamen hører med til at være studieaktiv, og du forventes derfor at gå til eksamen. 

 

Information om eksamen

Tilmelding
Du kan lave en online ansøgning, hvorefter vores vejleder kigger på din ansøgning eller du kan snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt.

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.