Uddannelsesstatistik

Af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne fremgår det, at oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne.

Se de vigtigste nøgletal herunder:

 

Karaktergennemsnit ved eksamen på 2 årig HF – skoleåret 2018/19:

Slagelse:                         5,5
Ringsted:                         5,4
Landsgennemsnit:           5,9

 

Karakterer for alle fag (2019) og socioøkonomisk ramme:

 

 

Fuldførelsesprocent for studerende på 2 årig HF – skoleåret 2018/19:

Slagelse:                         77%
Ringsted:                         77%
Landsgennemsnit:           70%

 

Overgang til anden uddannelse efter gennemført uddannelse i skoleåret 2017/18:

Antal i procent, der er i gang med en videregående uddannelse to år efter bestået HF:

Slagelse:                         54%
Ringsted:                         53%
Landsgennemsnit:           50%

 

Tallene stammer fra Undervisningsministeriets databank: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx