Ekstern vejledning

UddannelsesGuiden UG

eVejledning 

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. 

 

Få eVejledning på UG.dk

 

Adgangskortet

Brug Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloreruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

Se Adgangskortet

 

UddannelsesZoom 

Brug UddannelsesZoom til at sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Du kan bruge UddannelsesZoom til at få mere at vide om:

 • Hvilke brancher bliver man ansat i, og til hvilken løn?
 • Hvor stor er ledigheden?
 • Hvor mange starter egen virksomhed?
 • Hvad er gennemførelselstiden?
 • Hvor stort er frafaldet?


Besøge UddannelsesZoom

Studievalg Danmark 

Studievalg Danmark, Center Sjælland, vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv. 

 

Kontakt vejlederne, hvis du har brug for vejledning om: 

 • hvilken videregående uddannelse du skal vælge
 • hvordan du søger optagelse
 • hvilke job uddannelsen kan føre til
 • hvilke adgangskrav, der er på uddannelsen
 • SOF, Supplerende OverbygningsForløb
 • økonomi under uddannelsen

 

Book en tid til en personlig samtale nedenfor. Du har også mulighed for at skrive en mail, sende en SMS eller ringe til en af Studievalg Danmark, Center Sjællands vejledere.

 

www.studievalg.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Slagelse, Sorø og Ringsted vejleder grundskolernes elever og unge under 25 år om valg af uddannelse.

 

UU spiller derfor en væsentlig rolle i unges valg af fremtid - vejledning er vigtig og med til at sikre at så mange unge som muligt træffer de rigtige uddannelsesvalg.

 

UU Slagelse   UU Sorø   UU ringsted