Dansk som andetsprog

Hvis du er færdig på sprogcenteret og mangler en 9. eller 10. klasse i dansk.

Fag

Dansk som andetsprog, Startholdet (Bliv Klar til 9. klasse)

  • Dansk som andetsprog, basis
  • Matematik, basis
  • Samfundsfag, niveau G
  • Engelsk, basis
  • Grundlæggende IT 

 

IT er derudover integreret i alle fag. HF & VUC Klar tilbyder sideløbende med Startholdet ekstra hjælp (FVU) til at forbedre dine mundtlige danskfærdigheder, herunder primært ordkendskab.

 

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder. 

Tilmelding
Du skal snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt. Derudover skal du være fyldt 18 år og have haft 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. Unge under 18 år skal henvises af UU.

Økonomi

  • Start-holdet, basis og niveau G koster 140 kr. pr. fag fag.
  • Niveau FED koster 280 kr. pr. fag 
  • Grundlæggende IT koster 1.380 kr. 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Prøve

På AVU skal du til prøve i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige prøver. Vi har også faglige prøver, vi kalder faglig dokumentation. 

 

Faglig dokumentation
Nogle niveauer afsluttes med en intern prøve, det gælder niveauerne basis, F og E.

 

Information om eksamen