SpecialPædagogisk Støtte

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er døv, blind eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. 

 

 Støtte kan fx omfatte:

  • Personlig handlingsplan i forhold til studierne
  • Ekstra undervisning
  • Tilbud om anden støtte

Hvis du i en periode er forhindret i at møde frem til undervisningen, kan du i visse tilfælde træffe aftale med din lærer om at være studieaktiv ved at dokumentere, at du arbejder med stoffet.

 

Få at vi kan søge om støtte skal du snakke med en studievejleder først. Ring på tlf. 5855 5050 og bestil en tid til vejledning. 

 

Ordblind

Vi tilbyder test og ordblindeundervisning.

 

Psykoterapeuter

Endvidere har vi på HF & VUC Klar to psykoterapeuter ansat. De er med til at hjælpe vores studerende gennem uddannelsesforløbet hos os. Du kan bestille en tid til en samtale ved at tale med en studievejleder.