Driftsoverenskomst

Parter

HF & VUC Klar har indgået driftsoverenskomst med: 

  • Slagelse Sprogcenter: Driftsoverenskomst på FVU-området 
  • AOF Center Sjælland: Driftsoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet
  • AOF Østsjælland: Driftsoverenskomst på ordblindeområdet
  • Clavis Ringsted: Driftsoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet
  • CSU Slagelse: Driftsoverenskomst på ordblindeområdet
  • ZBC: Driftsoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet

 

Der udbydes ordblinde- og FVU-undervisning på HF & VUC Klar i Ringsted, Slagelse og Korsør, samt på institutioner med driftsoverenskomster.

 

Aktuelle hold kan findes på:

Administrative retningslinjer

Inden for de rammer, der er fastlagt i ministeriets love og bekendtgørelser, er det konkrete ansvar for FVU-undervisning og FVU-prøver placeret hos Voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for FVU-udbuddet.

VUC indgår driftsoverenskomster med andre uddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til denne aktivitet.

Ansvaret på den enkelte institution er fordelt på to niveauer: Bestyrelsen og institutionens ledelse.

Ansøgning

Ansøgning til driftoverenskomst kan foretages løbende. Dokumenter findes som link på ministeriets hjemmeside:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseschef for AVU, Lene Meyland, lme@vucklar.dk.

Udbudsmateriale for FVU og OBU

Yderligere information kan fås ved henvendelse til rektor Hanne Normann Michelsen.