STAR - Læs for livet!

Læs for livet! Fokuserer på ordblindhed - og læse-stavevanskeligheder i Slagelse Kommune og finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR). 

 

Projektets målsætninger er dels at finde frem til de borgerne, som enten er ordblinde eller som har læse-skriveproblemer, dels at få hævet disse borgeres læse-skriveniveau, således, at de kan komme videre i arbejde eller uddannelse. Desuden er det vigtigt for mange af de borgere i denne målgruppe, at de kan blive mere sikre i at bruge deres ny vundne ressourcer – både i arbejdsliv – og i deres fritidsliv.

Projektets kvantitative målsætning er ligeledes todelt og består af et mål om 95 medarbejdere der gennemfører opkvalificeringen af deres kompetencer med fokus på spotting af borgere med læse-skrive vanskeligheder, samt at 860 borgere i projektperioden spottes og henvises til et forløb i projektet. Af disse er det målsætningen at minimum 75% gennemfører forløbet.

 

Projektperiode: 1. maj 2021 - 30. april 2023.