VUC samarbejder

VUC Sjælland

VUC Sjælland er et nyt stærkt samarbejde mellem de 4 VUC’er i Region Sjælland:

VUC Roskilde, VUC Storstrøm, HF og VUC Nordvestsjælland og HF & VUC Klar.

Vi samarbejder om VUC Erhverv – formålet er at styrke det samlede efteruddannelsestilbud i hele regionen inden for det almene område. Vi har mulighed for at tilbyde de samme kurser og forløb på tværs af kommunegrænserne.

Vi samarbejder også om fælles markedsføring og om fælles undervisningstilbud vedr. IT.

Kursister, samarbejdspartnere og virksomheder vil opleve, at VUC har fælles uddannelsestilbud uanset, hvor man bor i regionen.

      

 

 

EUD og EUX

Vi har et tæt samarbejde med ZBC og de øvrige erhvervsskoler om bl.a. EUD-forberedende forløb. Vi har forløb på ZBC Selandia, dels et EUX-forberedende forløb, dels et EUD-forberedende forløb. Vi har også EUD-forberedende forløb på VUC i Ringsted i samarbejde med ZBC de øvrige erhvervsskoler.
Man kan tage en 9. klasses eksamen på ½ år med start enten august eller januar.

 

Ungehuset i Slagelse

VUC vejleder også i Ungehuset i Slagelse.  Vi tror på samarbejdet som den eneste farbare vej frem for at flytte de sidste sårbare unge fra passiv forsørgelse til et aktivt uddannelsesvalg. 

Slagelse kommune har samlet indsatsen for unge i et Ungehus. Her kan man få støtte og vejledning om uddannesle, job og bolig, Hvis man er mellem 18 og 30 år.
 

Uddannelsesnetværk Ringsted

Et samarbejde mellem skolerne i Campus Ringsted og Ringsted og Sorø kommuner.
Vi har et ledernetværk, der dækker alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Ringsted. I ledernetværket sidder også repræsentanter fra Ringsted og Sorø kommuner. Vi laver arrangementer på tværs af skolerne, for elever, lærere og vejledere.
Vi sparrer med hinanden, inspirerer og rådgiver hinanden og arbejder hen imod så mange fælles arrangementer og retningslinjer – der giver mening.
Vi har fælles repræsentationer i Lokalrådet; https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi/om-midt-og-vestsjaellands-politi/lokalraad  – et råd nedsat af Midt- og Vestsjællands Politi til forebyggelse af kriminalitet.
Vi har et forpligtende garantiskolesamarbejde, https://ringsted.dk/nyheder/garantiskole-skal-faa-flere-gennem-ungdomsuddannelse - som skal forebygge frafald fra ungdomsuddannelser og lette omvalg.
Vi har fælles elevarrangementer, fx Campus-fodboldturnering hvert år i september.
Vi har et vejledernetværk for alle vejledere på skolerne samt vejlederne i UU Ringsted og Sorø. Netværket drøfter aktuelle fælles temaer.
Vi samarbejder om uddannelsesdage for alle unge i grundskolen i Ringsted kommune, et 2-dages vejledningsarrangement, der afholdes for at gøre de unge i Ringsted klogere på de uddannelsesmuligheder, der er lokalt.

Aktører:

 • Midtsjællands Gymnasier, rektor, Lene Eilertsen
 • ZBC, rektor, Helle Romme
 • ZBC, uddannelseschef SOSU, Majbritt Vangslev
 • ZBC, uddannelseschef EUD, Klaus Helstrand
 • LærDansk i Ringsted, afdelingsleder, Neena Babar
 • 10. klasse på Campusskolen, afdelingsleder, Kristina Ramsing Fischer
 • HF & VUC Klar, rektor, Hanne Normann Michelsen
 • HF & VUC Klar, vicerektor, Hanne Legaard
 • FGU Midt- og Østsjælland, direktør, Tommy Sylvest
 • Ungeenheden Ringsted kommune, leder, Erik Vestergaard
 • Ungdomsskolen Ringsted, leder, Helle Friis-Mikkelsen
 • Ungeliv, Ringsted, leder Anja Resen
 • UU Sorø, leder, Helle Jacobsen