Forberedende Voksen Undervisning

FVU er for både dansk-sprogede og 2-sprogede. FVU omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i dansk, matematik, engelsk og IT (FVU Digital).

 

VUC tilbyder:

  • FVU Start, hvor du styrker dit mundtlige dansk. FVU Start er særligt tilrettelagt for dig, der ikke har dansk som modersmål. FVU Start forbereder til FVU Dansk og FVU Matematik.
  • FVU Dansk, hvor du arbejder med læsning, skrivning, stavning og grammatik. FVU Dansk er inddelt i 4 trin. 
  • FVU Matematik, hvor du arbejder med regning og matematik. FVU Matematik er inddelt i 2 trin.
  • FVU Engelsk, hvor du arbejder med at tale, skrive og læse engelsk på et grundlæggende niveau. FVU Engelsk er inddelt i 4 trin.
  • FVU Digital, hvor du arbejder med grundlæggende IT. FVU Digital er inddelt i 4 trin.

 

FVU er et undervisningstilbud for voksne, der er fyldt 25 år, men der er undtagelser.

Er du mellem 18 og 25 år, har du mulighed for at deltage i FVU:

  • hvis du er selvforsørgende, fx hvis du bor hjemme og bliver forsørget af dine forældre, eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves).
  • hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx EUD eller EGU) eller en videregående uddannelse, men har behov for FVU.
  • hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for FVU.
  • hvis du er på barsel og ønsker at følge FVU.
  • hvis du ikke tilbydes en grunduddannelse eller har udtømt dine muligheder for FGU og er i målgruppen for FVU