Kvalitetssystem

På HF & VUC KLAR arbejder vi systematisk med kvalitetsudvikling af uddannelserne, af undervisningen og af skolen som helhed.

 

HF & VUC Klar har som MISSION at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at sikre alle adgang til livslang læring.

 

Vi ønsker både at have tilfredse studerende og medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med at evaluere både trivsel og tilfredshed hos både medarbejdere og studerende. 

 

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning i form af bl.a. undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser og medarbejdertrivselsundersøgelser, mens andre dele af kvalitetsudviklingen justeres efter skolens til enhver tid gældende strategi.

 

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisning og dermed understøtte, at alle vores studerende modtager undervisning af høj kvalitet, passende faglige udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

 

HF & VUC Klar arbejder systematisk med kvalitetsudvikling inden for:

 

 

Hvert år gennemføres en selvevaluering og på baggrund af denne udarbejdes en opfølgningsplan for det kommende år. De seneste tre års opfølgningsplaner kan findes her: