Individuel Kompetence Vurdering HF

Vurdering af dine kompetencer

På HF & VUC Klar kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel KompetenceVurdering på 9., 10. klasse (AVU) og på HF. Skriv hvilket fag og hvilket niveau, du vil kompetencevurderes på, fx engelsk B eller matematik D.

Individuel KompetenceVurdering (IKV) og RealKompetenceVurdering (RKV) er det samme.

 

Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

Skriv til os ved at klikke på det relevante niveau nedenfor. Du skal vedhæfte dine kursusbeskrivelser, udtalelser, deltager- og uddannelsesbeviser mm.

 

HF niveau (A, B eller C)  

 

Individuelle kompetencer/realkompetencer

Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer opnået på anden måde end via det ordinære uddannelsessystem. Realkompetencer kan fx opnås:

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

 

Hvad er en IKV?

Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse (AVU) såvel som for HF. HF & VUC Klar kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som HF & VUC Klar ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages.

 

Bevis for fag 

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

 

Hvordan foregår en IKV?

  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.

 

Hvad kan en IKV bruges til?

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.

 

Forudsætning og dokumentation 

Først og fremmest skal HF & VUC Klar være det VUC, der ligger nærmest din bopæl. Dernæst skal du dokumentere, hvorledes du har erhvervet dig dine realkompetencer i forhold til fagets og niveauets faglige mål. Vurderes din dokumentation for tilstrækkelig, kan vi tilbyde dig en individuel vurdering af dine realkompetencer.

 

Vurderingen tager altid udgangspunkt i din dokumentation i forhold til de faglige mål og en eventuelt opfølgende faglig samtale og test med relevant lærer.

 

Gældende IKV-bekendtgørelse

Individual Competency Accessment (IKV: Individuel Kompetence Vurdering) for applicants with a non-Danish background

A requirement for undergoing an Individual Competency Accessment (IKV) in subjects at upper secondary level ('gymnasium') is that you meet the requirements for admission to upper secondary school - including documentation of a level of proficiency in Danish corresponding to Danish 10th form ('10. klasse') or Danish 3 Examination ('Danskprøve 3') with good marks (10-12).

Applicants who do not meet the Danish proficiency requirements are referred to TOEFL, Cambridge or IELTS tests.

Klagevejledning
Du kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om anerkendelse af realkompetence.