Projekter

Forsøg i naturfagslokale

Kompetencetilpasningsforløb

Professionshøjskolen Absalon og HF & VUC Klar samarbejder for at få flere studerende til at gennemføre naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland

STAR - Læs for livet!

Læs for livet! Fokus på ordblindhed - og læse-stavevanskeligheder i Slagelse Kommune. Projektets målsætninger er dels at finde frem til de borgerne, som enten er ordblinde eller som har læse-skriveproblemer.

Erasmus + Online undervisning

Projektets formål er give deltagere erfaringer og idéer til nye metoder for online-undervisning. Det er også hensigten at deltagerne får ny viden om hvordan man kan følge op på studieaktivitet.

Esport Academy

Et projekt, der skal gøre en ungdomsuddannelse mere attraktiv for unge, der brænder for Esport.

Erasmus+ Læringsdesign til livslang læring

Projektet giver mulighed for inspirationsrejser til relevante almendannende, erhvervsrettede undervisningsinstitutioner og erfaringerne herfra kan efterfølgende bruges til at udvikle nye læringsdesigns.