AVU Selvstuderende

Du kan gå til prøve på AVU uden at have fulgt undervisningen. Du er selv ansvarlig for hele studieforløbet. Du skal overholde tidsfrister for aflevering af opgaver, selv finde information om fagenes indhold og krav, eksamenstidspunkter, kendskab til regler for afholdelse af eksamen m.v. 

 

Du kan sagtens gå til prøve på 9. eller 10. klasse, selv om du ikke har fulgt undervisning, og selv om du er under 25 år. 


Så vil du videre på HF og mener, du er klar til at gå til prøve på enten 9. klasses eller 10. klasses niveau, så kan du sagtens gøre det. 

 

Bekendtgørelse om adgang som selvstuderende for personer under 25 år

Tilmelding
Du kan tilmelde dig prøve i ét eller flere fag på AVU uden at have fulgt undervisningen. Tilmeldingen finder sted i studievejledningen. Selvstuderende kan kun aflægge prøve i fag, hvor der allerede er planlagt eksamen.

Tidsfrister:
Skal du tilmeldes et hold fra august skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. februar. 
Skal du tilmeldes et hold fra januar skal du henvende dig til studievejledningen senest 1. oktober.

Økonomi

Det koster 140 kr. pr. kernefag fag at blive tilmeldt prøve som selvstuderende, også selv om du har været tilmeldt undervisningen i faget tidligere i dette skoleår. Øvrige fag koster 1.430 kr.

Faglig vejledning

Som selvstuderende får du tilbudt op til to timers vejledning hos en lærer.

Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om den mundtlige prøve, hvor vejlederen er eksaminator.

 

Du skal selv sørge for at anskaffe de materialer, der er arbejdet med. Snak med din vejleder om, hvad du skal bruge.

Eksamen 

Du skal altid huske at have billede-ID med til prøverne.

Når du har tilmeldt dig som selvstuderende, får du tilsendt oplysninger om, hvordan den faglige vejleder kan kontaktes. Oplysningerne sender vi til dig i e-Boks.

 

Information om eksamen

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.