Kompetenceudvikling

HF & VUC Klar arbejder systematisk med videns- og kompetenceudvikling og lægger vægt på at have en stærk læringskultur.

 

Med udgangspunkt i de årlige medarbejderudviklingssamtaler udarbejdes hvert år en kompetenceudviklingsstrategi for HF & VUC Klar, som afspejler skolens strategiske indsatsområder for de kommende år.

 

Kompetenceudviklingsstrategien skal være med til at sikre, at vi løser opgaverne bedst muligt, og den skal bidrage til skolens vision om, at HF & VUC Klar skal være førstevalget for alle, der ønsker en voksenuddannelse.

 

HF & VUC Klar ønsker, at kompetenceudviklingen rummer muligheden for at understøtte de faglige profiler på skolen. Dette sker ved at sikre en kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer.

 

Medarbejdere skal have mulighed for at tilegne sig ny viden. Dette kan ske både i form af kurser og konferencer, nye opgaver, jobrotation, træning i det daglige arbejde, vejledning/coaching og internationale vidensrejser.