Grøn Skole

HF & VUC Klar arbejder aktivt med FNs 4. verdensmål: kvalitetsuddannelse. Vores mission er at skabe et læringsmiljø, hvor nuværende og

kommende studerende kan få en kvalitetsuddannelse og adgang til livslang læring.

 

HF & VUC Klar arbejder systematisk med FN's verdensmål. Vi fokuserer på bæredygtig udvikling, og vi er blevet optaget som UNESCOs verdensmålsskole.

Det betyder, at vi har forpligtet os til at arbejde med FN's verdensmål som skole og i undervisningen.

 

Vi mener, det er vigtigt, at studerende får mulighed for at se deres egen rolle i FNs verdensmål. Det gør vi gennem undervisning, projekter og andre

former for læring, hvor studerende udvikler en forståelse for FN’s verdensmål. Vi ønsker desuden at skabe et miljø hvor alle kan bidrage med deres egne

erfaringer og ideer til arbejdet med verdensmålene.

 

Skolens nye pantbokse

24.02.2023

Skolen har nyligt fået installeret pantbokse. Boksene skal give studerende en nem måde at indsamle og genanvende deres tomme flasker. Alle penge, som bliver genereret fra boksene, går til Studierådet, så de kan bruge midlerne på aktiviteter og arrangementer, der gavner alle studerende.

Klimatopmøde

10.02.2023

Som afslutning på HF'ernes projektuge blev der afholdt klimatopmøde. De studerende fik mulighed for at dele deres viden om klimaet. Hver gruppe præsenterede deres projekt med en film, der gav et indblik i de forskellige aspekter af klimakrisen og hvordan den har påvirket verden.

Verdensmålscafé - fra Afrikas Horn via Kabul til København

04.11.2022

Et super hyggeligt arrangement, hvor de fik talt med hinanden om, hvad de har arbejdet med i relation til FN’s verdensmål. C-klassen arbejdede i ugens løb med temaet ‘flugt’, og O-klassen har arbejdet med små reklamefilm, der skulle indfange Danmark som et land med fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Svampe i kaffegrums - nedbrydere og bæredygtighed

15.10.2022

I forbindelse med et forløb i økologi hvor vi har talt om nedbryderfødekæden - og derfor også om svampe har vi ”plantet” svampe i kaffegrums. Svampene kan leve af at nedbryde dødt organisk materiale, som kaffegrums jo er, og ved at optage næringsstoffer fra det kan de vokse.

Plastik kommer på dagsordenen

30.09.2022

Udviklingskonsulent Henrik Wejdling kom for at fortælle om, hvordan de håndterer plastik hos AffaldPlus, det fælleskommunale affaldsselskab.