SVU

Hvis du er i arbejde, er der mulighed for at søge SVU. SVU er en uddannelsesstøtte, der giver medarbejdere mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden. 

Der er flere muligheder for at få lønkompensation, når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis virksomheden vælger at sende medarbejderne på kursus i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU.

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

 

SVU giver mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden:

  • får medarbejderne ikke løn, mens de uddanner sig, kan de søge SVU som kompensation.
  • får medarbejderne løn, mens de uddanner sig, kan de søge SVU, som skal udbetales til arbejdsgiveren som refusion for at skulle undvære arbejdskraften

 

 

Se satserne for SVU

Hvilke uddannelser kan give SVU?

Du kan få SVU til deltagelse i følgende undervisning på VUC:

  • Forberedende VoksenUddannelse (FVU)
  • Almen VoksenUddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Ordblindeundervisning
  • Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne
  • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Læs reglerne på SVU’s hjemmeside

På www.svu.dk kan du altid finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen afleveres i Studieservice.