2-årig HF

Den 2-årige HF er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser. Tilbydes i Slagelse og Ringsted med start hvert år i august.

Undervisning

I alle fagene dansk, engelsk, matematik, kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelige faggruppen foregår undervisningen i stamklasser. Undervisningen i valgfagene vil du typisk komme sammen med studerende fra parallelklasser.

Fag 

På 2-årig HF indgår der i alle fagpakkerne obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C og kemi C
 • Kultur-samfundsfaggruppen: historie B, religion C og samfundsfag C 
 • Vælg en fagpakke
 • Ét valgfag på B- eller C-niveau 
 • Metodefag, timepulje, projekt– og praktikperioder
 • Større skriftlig opgave (SSO)
 • Ét praktisk musisk fag/idræt:
  • Ringsted – billedkunst C, mediefag C, idræt C
  • Slagelse – billedkunst C, drama C, mediefag C, idræt C 

 

Valgfag

Vi tilbyder bl.a. følgende valgfag som du først skal vælge i foråret i 1. HF:

 

Ringsted: Matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, mediefag B, psykologi B, samfundsfag B

 

Slagelse: Matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, drama B, psykologi B, samfundsfag B, tyrkisk B, retorik C

 

Oversigten gælder pr. august 2024

HF fagpakker og valgfag august 2024

HF Science
Interesserer du dig for matematik, IT og teknologi? På HF Science kommer du omkring matematikkens kulturelle udvikling og dens bidrag til udviklingen inden for naturvidenskab, eksperimenter og inddragelse af teorier inden for fysikken.

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Matematik B, fysik C 

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog eller søfart. 

HF Sundhed

Interesserer du dig for mennesker, natur og sundhed? På HF Sundhed kommer du omkring sammenspillet mellem mennesker, natur, klima, miljø og bæredygtighed.

 

Tilbydes i Slagelse 

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C eller biologi B, kemi B

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C 

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 
 • Idræt C

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf.

HF Velfærd

Interesserer du dig for mennesker, pædagogik og samfund? På HF Velfærd kommer du omkring kulturelle ligheder og forskelle, hvordan udviklingen påvirker økonomien og politik nationalt og globalt. Menneskets udvikling, betydning af arv, miljø og kultur.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, psykologi C 
 • Tyrkisk B og samfundsfag B 

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, psykologi C 

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 
 • Idræt C

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller forsvaret. 

HF Finans

Interesserer du dig for handlemuligheder, det økonomiske og kulturelle perspektiv i samfundet? På HF Finans kommer du omkring økonomi, politik og samfundsforhold, kulturelle ligheder og forskelle.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C 

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, drama B

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C 

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 
 • Idræt C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, mediefag B

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
finansøkonom, financial controller, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, bachelor i leisure management. 

Tilmelding
Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte fra folkeskolens 9. klasse og efter 10. klasse eller tilsvarende undervisning på samme niveau. Du kan også søge optagelse, hvis du har været ude af skolen i flere år og vil tilbage til uddannelse. Du kan også søge optagelse, hvis du har gået på FGU og i øvrigt opfylder de adgangskrav, der er.

Søg optagelse via optagelse.dk.
Vær opmærksom på, at når du søger, skal du ikke vælge, hvilken HF-linje du vil gå på. 
Du skal kun angive, hvilket kunstnerisk fag/idræt du ønsker. I løbet af det 1. år på HF, skal du vælge linje.

Kunstneriske fag/idræt:
Slagelse vælg mellem: Drama C, billedkunst C, mediefag C, idræt C
Ringsted vælg mellem: Mediefag C, billedkunst C
Jonas tidligere studerende på VUC Klar

Jonas læser videre i England

To studerende der sidder ved en computer

Optagelseskrav 2-årig HF

Du kan søge optagelse direkte efter folkeskolens 9. og 10. klasse, og hvis du har været ude af skolen et eller flere år.

Økonomi

2-årig HF er et gratis forløb. 

 

Der kan være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC. Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener samt interne prøver

i naturvidenskabelig faggruppe og kultur-samfundsfaggruppen. 

 

Information om eksamen

Karrierelærring

Alumnedage på VUC for de studerende i 1. HF. Som en del af afklaringsprocessen i forhold til valg af fremtidig karriere. VUC’s elever vælger ofte mellemlange videregående uddannelser, men en del vælger også universitetet.

De tidligere elever læser bl.a. til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog. Andre læser statskundskab og matematik.

Tidligere elever har alle gode historier at fortælle om de valg, de har truffet i forhold til uddannelse og job. Alumnernes historier er nyttige, fordi de færreste kan planlægge deres liv som en motorvej direkte til drømmejobbet. Mange arbejder med noget helt andet end dét, de oprindeligt er uddannet til. En omvej er nogle gange en genvej til nye muligheder.

HF fagpakker og valgfag august 2021

HF Science
Interesserer du dig for matematik, IT og teknologi? På HF Science kommer du omkring matematikkens kulturelle udvikling og dens bidrag til udviklingen inden for naturvidenskab, eksperimenter og inddragelse af teorier inden for fysikken.

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Matematik B og fysik C 

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Valgfag

Vælg imellem biologi B, kemi B, fysik B, tysk B, samfundsfag B, drama B. 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog eller søfart. 

HF Sundhed

Interesserer du dig for mennesker, natur og sundhed? På HF Sundhed kommer du omkring sammenspillet mellem mennesker, natur, klima, miljø og bæredygtighed.

 

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C eller biologi B, matematik B

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, kemi B, fysik B, tysk B, samfundsfag B, drama B eller psykologi B.

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C
 • Idræt C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, kemi B, tysk B, samfundsfag B, mediefag B eller psykologi B.

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf.

HF Velfærd

Interesserer du dig for mennesker, pædagogik og samfund? På HF Velfærd kommer du omkring kulturelle ligheder og forskelle, hvordan udviklingen påvirker økonomien og politik nationalt og globalt. Menneskets udvikling, betydning af arv, miljø og kultur.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, psykologi C
 • Tyrkisk B, samfundsfag B

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, drama B, psykologi B.

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, psykologi C 

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C
 • Idræt C

 

Valgfag

Vælg imellem matematik B, biologi B, kemi B, tysk B, mediefag B, psykologi B.

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller forsvaret. 

HF Teaterlinjen

Interesserer du dig for optræden på en scene, bruge din krop og blive klogere på dramas bidrag igennem tiden? På Teaterlinjen kommer du omkring sang, musik og optræden. Lær hvordan du kan bruge din krop, stemme, tanker og følelser til at udtrykke sig.

 

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Drama B, psykologi C og valgfag matematik B eller psykologi B eller religion B

 

Kreafag:

 • Drama C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Pædagog, lærer eller skuespiller.

HF Finans

Interesserer du dig for handlemuligheder, det økonomiske og kulturelle perspektiv i samfundet? På HF Finans kommer du omkring økonomi, politik og samfundsforhold, kulturelle ligheder og forskelle.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C og valgfag matematik B

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
finansøkonom, financial controller, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, bachelor i leisure management. 

HF fagpakker og valgfag august 2020 

IT og teknologi (HF Science)
Interesserer du dig for matematik, IT, teknologi og fysik? På HF Science kommer du omkring matematikkens kulturelle udvikling og dens bidrag til udviklingen inden for naturvidenskab, eksperimenter og inddragelse af teorier inden for fysikken.

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Matematik B, fysik C og valgfag fysik B eller kemi B

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Kemi B, fysik C og valgfag matematik B 

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Datamatiker, bygningskonstruktør, økonomi og IT, energiteknolog, IT-teknolog eller søfart. 

Mennesker, sundhed og natur (HF Sundhed)

Interesserer du dig for mennesker, natur og sundhed? På HF Sundhed kommer du omkring sammenspillet mellem mennesker, dyr og natur, klima, miljø og bæredygtighed.

 

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C og valgfag kemi B eller Psykologi B eller matematik B

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Biologi B, psykologi C og valgfag kemi B eller Psykologi B eller matematik B

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Laborant, bioanalytiker, have- og parkingeniør, ernæring og sundhed, procesteknolog, jordbrugsteknolog, energiteknolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf.

Mennesker, pædagogik og samfund (HF Velfærd)

Interesserer du dig for mennesker, pædagogik og samfund? På HF Velfærd kommer du omkring kulturelle ligheder og forskelle, hvordan udviklingen påvirker økonomien og politik nationalt og globalt. Menneskets udvikling, betydning af arv, miljø og kultur.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, psykologi C og valgfag psykologi B eller matematik B eller drama B
 • Tyrkisk B, psykologi C og valgfag tysk C eller mediefag C

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, psykologi C og valgfag psykologi B eller matematik B

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller forsvaret. 

Teaterlinjen

Interesserer du dig for optræden på en scene, bruge din krop? På Teaterlinjen kommer du omkring sang, musik og optræden. Lær hvordan du kan bruge din krop, stemme, tanker og følelser til at udtrykke sig.

 

Tilbydes i Slagelse

Du får denne fagpakke:

 • Drama B, psykologi C og valgfag matematik B eller psykologi B

 

Kreafag:

 • Drama C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
Pædagog, lærer eller skuespiller.

Handel og finans (HF Finans)

Interesserer du dig for handlemuligheder, det økonomiske perspektiv i samfundet? På Hande og finans kommer du omkring budgetlægning, kultur og samfundsforhold, kulturelle ligheder og forskelle.

 

Tilbydes i Slagelse

Vælg én af følgende fagpakker:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C og valgfag matematik B
 • Samfundsfag B, tysk C og valgfag matematik B eller religion B eller tysk B

 

Kreafag/idræt - vælg imellem:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Drama C
 • Mediefag C

 

Tilbydes i Ringsted

Du får denne fagpakke:

 • Samfundsfag B, erhvervsøkonomi C og valgfag matematik B

 

Kreafag - vælg imellem:

 • Mediefag C
 • Billedkunst C 

 

Videreuddannelse

Med en HF får du mange muligheder for at videreuddanne dig. På adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til.
Se dine videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.

 

Eksempler på videregående uddannelser, som linjen er målrettet til:
finansøkonom, financial controller, serviceøkonom, markedsføringsøkonom, administrations bachelor, bachelor i leisure management. 

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.