Højere Forberedelseseksamen (HF)

Vi tilbyder en lang række HF uddannelser hos os.
To studerende i kitler foran en computer

HF Selvstuderende

Man kan gå til eksamen på HF uden at have fulgt undervisningen, men du er selv ansvarlig for hele studieforløbet. Du skal overholde tidsfrister for aflevering af pensum, selv finde information om fagenes indhold og krav, eksamenstidspunkter, kendskab til regler for afholdelse af eksamen m.v. Al information kan findes her på hjemmesiden, og du kan altid kontakte Studieservice.

Glade studenter på HF & VUC Klar
Studenterstemning 2020