Bestyrelsen

Bestyrelsesmøder:

Møderne holdes som udgangspunkt på afdelingen i Slagelse,
se tid og sted nedenfor.

Referaterne fra møderne kan ses længere nede på siden.

Torsdag 19. november, kl. 9.00 til fredag 20. november 2020, kl. 15.00, bestyrelsesseminar
Tirsdag 23. marts 2021, kl. 16.00-18.00
Tirsdag 15. juni 2021, kl. 16.00-18.00
Tirsdag 28. september, kl. 9.00 til onsdag 29. september 2021, kl. 15.00, bestyrelsesseminar
Torsdag 2. december 2021, kl. 16.00-18.00
Onsdag 23. marts 2022, kl. 16.00-21.00, med efterfølgende middag

Ulla Koch er formand for bestyrelsesforeningen Danske HF og VUC (bestyrelserne)

Ulla Winther Kochs indlæg i Altinget Uddannelse d. 26. okt.

Høj pris for tvivlsom hjælp til erhvervsskoler

Af Ulla Winther Koch
Formand, Danske HF & VUC – Bestyrelserne 

Hos Danske HF & VUC er vi enige med regeringen i, at den væsentligste indsats for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse skal placeres i folkeskolen, som det beskrives i udspillet ’Fra folkeskole til faglært’. Det er nødvendigt med politisk fokus på, hvordan man får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men prisen må ikke være et nyt og større problem for samfundet.

Et forsøg på en hurtig løsning, som blot vil medføre andre problemer, er regeringens forslag om at give erhvervsskolerne mulighed for også at udbyde undervisning til de +25-årige i dansk og matematik, i håbet om at denne gruppe efterfølgende vil vælge en erhvervsuddannelse, nu de allerede er på skolen.

Regeringen glemmer forskellen på målgrupper
Rationalet bag forslaget er, at man ved at flytte aktiviteten fra landets voksenuddannelsescentre, VUC, og samle det på erhvervsskolerne, vil eksponere målgruppen for erhvervsuddannelserne. Det, man blot glemmer, er den store forskel på de to målgrupper både aldersmæssigt, livserfaringsmæssigt og pædagogisk, og at der vil blive en del længere til uddannelsesstedet for kursisterne.

I dag tilbyder VUC allerede forløb til de +25-årige, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og vi er gode til det, da en af de ting, vores sektor har mange års erfaring med, netop er at møde voksne mennesker i et ligeværdigt, voksenpædagogisk læringsmiljø. Dertil kommer, at VUC har mange mindre uddannelsessteder fordelt i hele landet og ofte er den eneste uddannelsesinstitution i lokalområdet.

Små VUC'er risikerer at lukke
VUC – som vi kender det i dag – udfylder rigtig mange steder i landet en væsentlig samfundsopgave med at løfte alle slags borgere uddannelsesmæssigt med det, de nu lige mangler for at kunne komme i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse.

Uanset om man er ordblind, har sprogproblemer, dyrker en krævende elitesport, eller er enlig forsørger, så har VUC mulighed for at tilrettelægge forløb, der fleksibelt tager udgangspunkt i, hvor den enkelte er og har brug for at blive løftet til. Og det kan være alt fra en universitetsuddannelse til en uddannelse som tømrer eller elektriker.

At samle undervisning i dansk og matematik for de +25-årige på erhvervsskolerne vil betyde, at man risikerer at presse en række VUC’er til lukning af de mindre udbudssteder, og de små VUC’er til helt at lukke, da VUC ganske simpelt ikke kan holde til aktivitetsnedgangen.

Lukninger, der vil trække modsat en mangeårig og mindst lige så vigtig politisk dagsorden med at opretholde liv i lokalsamfundene og et sammenhængende og helt Danmark – blandt andet med uddannelse, som er tilgængelig også i små byer. Samfundsmæssigt er det derfor en høj pris at betale at samle lokale og velfungerende tilbud færre steder i landet for at løse en opgave, VUC allerede løser godt i dag. 

Mødereferater