HF eksamensbeviser

HF beviser udstedt efter 1. maj 2021, skal findes på www.minkompetencemappe.dk

 

Det er originalbeviset som indsendes og der er indsendt prøvebeviser (HF enkeltfag) såfremt faget er bestået og der er indsendt enkeltkarakterer hvis faget ikke er bestået.