HF enkeltfag

Undervisning

Du kan designe din HF, så den passer præcis til kravene for optagelse på den videregående uddannelse, du ønsker. 

 

Der er flere muligheder for at tilrettelægge et HF forløb:
 • Et eller flere HF fag
 • En fuld HF   
 • Desuden er der også mulighed for at læse fag Online

 

Ved at følge HF fag vil du ikke alene få de nødvendige faglige kompetencer i forhold til en videregående uddannelse, men du vil også ved at deltage i undervisningen få såvel studiemæssige som personlige kompetencer, som vil understøtte dig i dit videre uddannelsesforløb.

Fag

Fuld HF
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Historie B
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Geografi C
 • Fagpakke B-niveau + C-niveau, se alle fagpakker
 • Valgfag på B-niveau
 • Ét ekstra fag på C-niveau
 • Større Skriftlig Opgave
 • Eksamensprojekt
 • Praktisk/kreativt fag:
  • Idræt C (kun i Slagelse)
  • Billedkunst C
  • Drama C (kun i Slagelse)
  • Mediefag C

 

Du kan på vores online tilmelding se vores holdudbud, som løbende bliver opdateret. 

Gå til online tilmelding.

 

Tilmelding
Du kan lave en online ansøgning eller snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt.
To studerende der sidder ved en computer

Optagelseskrav HF enkeltfag

For at begynde på HF enkeltfag skal du opfylde optagelseskravene

Økonomi

Det koster 550 kr. pr. fag. Enkelte fag koster 1.400 kr. pr. fag fx erhvervsøkonomi. 

Hvis du tager en fuld HF på enkeltfag kan du efter bestået eksamener, ansøge om at få din deltagerbetaling retur for de fag du får på dit bevis. 

 

Læs mere om tilbagebetaling af deltagerbetaling 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener.

 

Information om eksamen

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.