Klagevejledning

Enhver klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage over eksamen er 2 uger efter bedømmelsen. 
Klagen sendes pr. mail til skolen: vucklar@vucklar.dk. I emnefeltet skal du skrive: "Klage over eksamen".

Bemærk også at en klage over eksamen kan resultere i, at du får en lavere karakter.