Dispensation

Hvis du er ordblind eller har en dokumenteret diagnose, har du mulighed for at søge dispensation om forlænget tid til eksamen. 

 

Hvis du vil søge om forlænget tid til eksamen, skal du sende din ansøgning til vucklar@vucklar.dk.

 

Du skal i ansøgningen skrive hvilke fag, du ønsker at søge forlænget tid til.

 

Du skal vedlægge dokumentation for din diagnose eller ordblindhed.

 

Du skal ikke søge om dispensation, hvis du:

  • tidligere er tildelt SPS-støtte
  • tidligere har fået dispensation til eksamen på HF & VUC Klar
  • går i en HF Plus klasse
  • går i en ordblindeklasse

 

I disse tilfælde vil du automatisk være tildelt forlænget tid til eksamen.

 

Alle studerende med forlænget tid til eksamen (dispensation) vil modtage et brev i e-Boks inden eksamen starter.