Snydpolitik

Snyd er.. 

 • Når du skriver af fra bøger og fra internettet, når det ikke er dig selv, der har skrevet det. 
 • Når du bruger oversættelsesprogrammer ved fremmedsprogsopgaver, fx Google Translate.
 • Når du ikke skriver, hvem der har skrevet bogen eller artiklen.
 • Når du bruger andre studerendes opgaver i dit eget navn
 • Når du genbruger dele af eller hele egne opgaver, synopser etc., som tidligere er afleveret.
 • Når du får så meget hjælp til din opgave, at det ikke længere er dig, der har skrevet opgaven.
 • Når du tilgår internettet i de fag, hvor det ikke er tilladt at bruge internettet i eksamenssituationen.

 

Alle opgaver bliver elektronisk skannet med henblik på at afsløre eventuelt snyd. Skolen råder over programmer, der kan foretage en sådan skanning. Dette gælder både i den daglige undervisning og til eksamen. Skolen foretager stikprøver til eksamen.

 

Bekendtgørelse om digitale hjælpemidler til eksamen §1

Konsekvenserne ved snyd

 • HF & VUC Klar accepterer ikke "snyd"-opgaver som afleveret opgave. Du skal derfor aflevere en ny opgave.
 • Du vil blive indkaldt til samtale med din faglærer og din afdelingsleder, hvis du afleverer en "snyd"-opgave, hvor du vil modtage en mundtlig advarsel 1. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du vil modtage en skriftlig advarsel 2. gang, du afleverer en "snyd"-opgave.
 • Du kan risikere udmeldelse, uden yderligere varsel, 3. gang, du afleverer en ”snyd”-opgave.
 • Snyder du eller forsøger du at snyde til eksamen, vil du blive bortvist fra den eksamen, du er i gang med. Snyd er også at tilgå internettet, hvor dette ikke er tilladt.
 • Vær opmærksom på, at i en stor del af eksamensfagene, er det ikke tilladt at bruge internettet under eksamen.

Hvorfor er snyd et problem?

 • Fordi underviseren skal bedømme/vurdere, hvad du kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition*, der bygger på gennemsigtighed* og validitet*. Tillid til, at lægen er uddannet læge.
 • Fordi det er tyveri!

Hvordan undgår du snyd?

 • Husk altid at sætte citater i citationstegn* (”…”) og angiv kilden (bogen/artiklen/linket) tydeligt.
 • Så snart du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en præcis kildehenvisning*, så læreren kan se, hvem der har skrevet det.
 • Når du skriver en tekst, skal man kunne se, hvilke dele der er et resultat af dit eget arbejde, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden: fortæl din læser, når en anden kilde* taler.
 • Når du læser – lav gode noter, så du træner i at skrive selv.
 • Notér bog/artikel og sidetal, når du finder noget, du kan bruge. Så er det nemmere at finde sidetallet igen, hvis citat eller pointe bruges på et senere tidspunkt.
 • Vær loyal* over for dine kilder og anvend dem korrekt og fair.

 

Eksamensbekendtgørelse §20

*Ordforklaring 

 • Videnskabelig tradition = det betyder, at alle skoler i Danmark underviser eleverne i at det er helt grundlæggende/meget vigtigt, at man selv laver sine opgaver, selv går til eksamen og ikke får hjælp fra andre.
 • Gennemsigtighed = at det er tydeligt, hvem der har skrevet opgave/bog/artikel
 • Validitet = korrekthed, sandhed
 • Citationstegn = tegn før og efter et citat, fx: Skolen siger: ”Du må ikke snyde til eksamen, heller ikke selv om det ikke er med vilje”.
 • Kilde = nogen, eller noget, der fortæller noget. Det kan være skriftligt materiale; bog/artikel, noget fra internettet. Eller det kan være en person, der siger noget.
 • Kildehenvisning = at man fortæller hvem der har skrevet eller sagt dét, man skriver i teksten.
 • Loyal = her betyder det, at hvis man ikke skriver, hvem der har skrevet eller sagt noget, så stjæler man faktisk deres ideer.