Karrierelæring

Alumnedage på VUC – tidligere elever fortæller

ALUMNEDAGE - for elever og kursister i 1. HF. Som en del af afklaringsprocessen i forhold til valg af fremtidig karriere, kommer tidligere elever (alumner) på besøg.

VUC’s elever vælger ofte mellemlange videregående uddannelser, men en del vælger også universitetet.

De tidligere elever læser bl.a. til sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog. Andre læser statskundskab og matematik.

Christina, fx, gik på VUC for at få en god studentereksamen, som kunne give adgang til dyrlægestudiet. Undervejs fandt Christina ud af, hun hellere ville hjælpe mennesker end dyr. Vejen dertil var hårdt arbejde og gode karakterer, og i dag er Christina cand. psyk. og ansat skolepsykolog. Christina fremhæver, at lærerne på VUC gav hende mod til at kæmpe for det, hun ville.

Tidligere elever har alle gode historier at fortælle om de valg, de har truffet i forhold til uddannelse og job. Alumnernes historier er nyttige at kende, fordi de færreste kan planlægge deres liv som en motorvej direkte til drømmejobbet. Mange mennesker arbejder med noget helt andet end dét, de oprindeligt er uddannet til. En omvej er nogle gange en genvej til nye muligheder.