Optagelseskrav HF enkeltfag

For at blive optaget på HF enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på HF enkeltfag skal du have

  • afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasses prøver med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på minimum E-niveau (AVU) med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse – fx en erhvervsuddannelse
  • afsluttet FGU

 

Dog kan du tidligst blive optaget på HF enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, dvs. tidligst et år efter, du har forladt folkeskolen/grundskolen.

Hvis du gerne vil optages, men ikke lever op til de generelle optagelseskrav, kan du booke en tid til studievejledning. Vejlederen vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre på normeret tid.

 

Valg af niveau
Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at flere fag udbydes på tre niveauer, et C- et B- og et A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste.
Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på HF for at tilmelde sig faget. 
Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer på det foregående niveau.