HF Selvstuderende

Tilmelding

Tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig eksamen i ét eller flere fag på HF uden at have fulgt undervisningen – sidste frist for tilmelding er 1. februar 2024 for eksamen sommeren 2024.

 

Selvstuderende kan kun aflægge prøve i følgende fag sommeren 2024:

 • Dansk A (skriftlig+mundtlig)
 • Engelsk A,B,C (skriftlig+mundtlig)
 • Matematik A,B,C (skriftlig+mundtlig)
 • Historie B
 • Religion C
 • Samfundsfag C, B
 • Psykologi C, B
 • Mediefag C

Eksamen vil foregå i enten Slagelse eller Ringsted.

 

Tilmeldingen skal ske via studievejledningen – og kun for sommereksamen 2024. Kontakt studievejledningen på HF og VUC Klar senest 1. februar 2024.

 

Book en tid

 

Økonomi

Det koster 550 kr. pr. fag at blive tilmeldt eksamen som selvstuderende, også selv om du har været tilmeldt undervisningen i faget tidligere i skoleåret.

 

Faglig vejledning

Som selvstuderende har man ret til op til i alt to times vejledning hos den lærer, der bliver faglig vejleder. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksaminationsgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om den mundtlige prøve, hvor vejlederen er eksaminator.

 

Snarest efter tilmeldingen vil man som selvstuderende få tilsendt oplysning om, hvordan den faglige vejleder kan kontaktes, og som selvstuderende har man selv ansvaret for at kontakte den faglige vejleder i god tid før eksamen. Oplysningerne sendes i e-Boks.

 

Bøger

Den selvstuderende, der følger et holds undervisningsbeskrivelse kan låne bøger på skolen, men skal i øvrigt selv sørge for at anskaffe de materialer, der er arbejdet med.

 

Eksamen

Man er automatisk tilmeldt eksamen, og vi forventer at du går op. Du skal altid huske at have billed-ID med til eksamenerne. 

 

Eksaminationsgrundlaget

Normalt tilbydes et fast pensum til selvstuderende. I særlige tilfælde kan der indgås andre aftaler med din fagligvejleder i faget. Er eksaminationsgrundlaget et selvstændigt pensum, afleveres dette på kontoret med den selvstuderendes underskrift samt den faglige vejleders godkendelse senest 1. marts.

 

En selvstuderende skal udarbejde et eksaminationsgrundlag, der består af emneforløb.

 

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større forløb/emner, der skal indgå. For øvrige fag forventes antallet af forløb/emner at udgøre: 

 • 3 – 5 for fag på C-niveau 
 • 6 – 10 for fag på B-niveau 
 • 9 – 15 for fag på A-niveau

 

Som selvstuderende kan man vælge at følge den undervisningsbeskrivelse (pensum) som den faglige vejleder har udarbejdet – for et hold på et tilsvarende fag + niveau. Det udleveres af den faglige vejleder, og vi anbefaler det er denne der følges. 

 

Kommer den selvstuderende ikke med et selvstændigt pensum, stiller den faglige vejleder et pensum til rådighed som eksaminationsgrundlag. Når den faglige vejleder stiller eksaminationsgrundlaget til rådighed, vil det sige, at man følger et holds stof, som er opgivet til eksamen. Derved skal man ikke selv sammensætte en undervisningsbeskrivelse. 

 

Det er den selvstuderende, der har ansvaret for, at alle blanketter er udfyldt korrekt, at blanketterne er underskrevet (også af vejlederen) og at tidsfristen overholdes. 

 

Der tilbydes ikke eksamen i eksperimentelle fag (idræt, biologi, kemi, geografi, fysik) med mindre undervisningen af fulgt og det obligatoriske eksperimentelle arbejde gennemført og dokumenteret.

 

Fuld HF-eksamen

Til en fuld HF eksamen kan der frit kombineres med eksaminer aflagt som almindelig studerende og eksaminer aflagt som selvstuderende.