Studerende på Klar

Hvert år hjælper VUC mange studerende igennem en ungdomsuddannelse eller særlige forløb, som er adgangsgivende for, at de kan komme videre i uddannelse. Du kan møde nogle af de nuværende og tidligere studerende fortælle om deres forløb hos os, og hvad de drømmer om i fremtiden. 

 • Tina - ”Lærernes høje faglighed og engagement smittede af på mig"

  HF enkeltfag banede vejen for Tina Grandjean – der i en relativt sen alder besluttede sig for at videreuddanne sig. VUC viste vejen.
  Tinas vej til VUC gik via en sagsbehandler i jobcentret i Ringsted. ”Jeg var netop blevet opereret og erklæret rask efter et år med fejloperation og lægesjusk, så jeg var klar til et nyt kapitel”, indleder Tina. I første omgang ville Tina være socialrådgiver. ”Jeg ville arbejde med mennesker”, fortsætter hun. ”Jeg var over halvvejs på første år af HF, da jeg fandt ud af, at jeg faktisk nu havde chancen for at uddanne mig i en retning, jeg altid havde drømt om. Nemlig at læse på universitetet”. Det blev en øjenåbner for Tina, hvor mange muligheder HF i virkeligheden gav.

  HF på VUC – når der skal være plads til andet end skolen
  Tina fortæller, at ”med hjælp fra studievejlederen fik jeg sat et forløb sammen, via enkeltfag, så det passede præcis til den uddannelse på universitetet, jeg ville søge ind på, når jeg blev student. Privat har der været utrolig mange udfordringer, både personligt for Tina og hendes lille søn. Mens alt dette foregik skulle skolen også passes, og det var til tider meget svært. ”Her kan jeg næsten ikke sætte ord på, hvor meget lærerne og ”bossen” (afdelingslederen, red.) har hjulpet mig igennem hele forløbet”. Empati og forståelse har ”reddet” dagen, når Tina til tider har været ved at give op.

  Empati, engagement og ekstra dygtige undervisere
  ”Det er svært ikke at blive engageret, når man går på HF & VUC Klar i Ringsted”, siger Tina. ”Lærernes høje faglighed og engagement smittede af på mig, og jeg blev lige så engageret som dem”. En af teknikkerne i læreprocessen er ”at undre sig”, som én af mine lærere altid sagde til os. ”Hvad undrer du dig over?”. Det satte en masse tanker i gang, men også en lyst til at undersøge mere, vide mere og endda, måske gøre en forskel. HF var været med til at forme og modne mig som menneske, så ”jeg i dag præcis ved, hvad jeg vil med min fremtid, og hvordan jeg skal nå derhen”. Efter sommerferien skal jeg læse det supplerende overbygningsforløb til universitetet (se faktaboks), hvorefter jeg vil læse psykologi og engelsk og få en bachelor i de fag.

  Studieråd og studiestøtte
  Dét som VUC kan, er, at de har så meget at tilbyde os elever. Fx var jeg med i

  Studierådet, hvor man havde mulighed for at få ledelsens hjælp til at gøre hverdagen mere praktisk for eleverne, eller være med til at arrangere forskellige ”events”, fredagscafé, halloween-hygge, forårsrundbold osv.

  Personligt fik jeg gratis psykologhjælp, et fantastisk tilbud, når man som mig, var igennem en skilsmisse, med de udfordringer, det gav. Alt det var med til at få mig igennem uddannelsen. I dag er jeg student og føler mig styrket både fagligt og mentalt efter alle prøvelserne, og det var med sikkerhed ikke lykkedes uden alle de mennesker, der arbejder på VUC.

  Drøm stort
  Jeg har 2 mottoer: ”Det er aldrig for sent” og ”Man må godt drømme stort”. Især det sidste er noget, jeg har taget til mig, mens jeg gik på HF. ”Måske skulle HF & VUC Klar gøre mere væsen af sig selv”, slutter Tina af. ”De nye teknologiske muligheder fx sociale medier og muligheden for at chatte live med en medarbejder eller elever for at få praktiske informationer eller høre hvordan det er at gå der, skulle man kigge nærmere på. ”Fremtiden er her nu, og de unge er allerede vant til at gebærde sig rundt i alle mulighederne, så det er om at udnytte potentialet for at få kontakt til dem”.

 • Amani - ”Alle er gode til noget, det er bare at finde ud af, hvad man er god til"

  VUC giver en masse muligheder til at uddanne sig videre - jeg bor i Korsør og har altid vidst, at der er et VUC i byen. 
  Min oplevelse på skolen har været fantastisk. En masse glade og dygtige lærere, som står klar, når man har brug for hjælp. Afdelingen i Korsør er dejlig som den er, og jeg kunne ikke ønske noget af det anderledes eller bedre. 

  Jeg kommer aldrig til at glemme min tid på VUC.
  Lærerne har en stor del i min forandring til den, jeg er i dag – jeg har kun mødt superdygtige og ikke mindst lyttende lærere.

  Studiehjælp = hjælp til lektierne
  ”Det, jeg har været mest glad for, er den studiehjælp, skolen tilbyder. Skolen griber ind med det samme, så snart en studerende vil have hjælp til noget”, fortæller Amani. 

  ”Jeg har taget ”socialrådgiverpakken” på HF enkeltfag – og jeg er færdig med den om en lille måneds tid”, fortsætter Amani, ”fagene er dansk, engelsk, psykologi og samfundsfag, og jeg skal jeg bruge dem til at uddanne mig videre til socialrådgiver. Efter uddannelsen til socialrådgiver er planen at læse videre igen og tage en kandidatgrad i psykologi”.

  Mit motto er: Alle er gode til noget, det er bare at finde ud af, hvad man er god til. 

  Mit gode råd til andre: Hvis muligheden ikke banker på, så byg en dør. Intet er umuligt. 

 • Andreas - "Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”

  Militæret gav fokus til studierne
  Andres Søgaard Gabel er 20 år og i gang med 2.HF på VUC i Slagelse. HF-student på 2 år og videre til universitetet. Det kræver disciplin og fokus. Uni-pakken på HF giver en individuel uddannelse, målrettet præcis de fag, man skal bruge for at søge ind på en lang videregående uddannelse. Der er studier, men også studieliv, og Andreas har gang i meget andet til gavn for fællesskabet:
  Formand for kursistrådet, medlem af VUC VS’ bestyrelse og naturligvis studerende på den 2-årige HF i Slagelse.

  Men atypisk for VUC-elever har Andreas med egne ord ”haft det nemt i folkeskolen”. Nok for nemt. Prøvede først STX, så et studenterkursus, men gnisten var der ikke rigtig. Han trængte til luftforandring og lidt tilfældigt fik han job på et bosted for handicappede, hvor han arbejdede i knap 1 år. Andreas blev indkaldt til session og før han vidste af det – som tidligere pacifist og modstander af alle former for krig – havde han meldt sig frivilligt og blev soldat.

  En pacifist i militæret
  ”De vigtigste 4 måneder i mit liv”, indleder Andreas. Militæret ændrede fuldstændig den lidt laissez faire-agtige tilgang til tilværelsen. ”Jeg lærte disciplin, struktur, fokus – og altoverskyggende – respekt for fællesskabet og gruppen”. Andreas søgte en karriere i militæret, plan A, men det lykkedes ikke at blive optaget på den ønskede uddannelse. Plan B: at få gjort sin studentereksamen færdig.

  HF – et voksent fælleskab
  Andreas søgte ind på HF på VUC i Slagelse og går nu på 2. år på ”unipakken”, for at blive klar til universitetet på 2 år. Dette indebærer flere fag og fag på højere niveauer på det sidste år. Andreas syntes, han havde spildt tid nok: ”Militæret har lært mig at fokusere, at koncentrere mig 100% om en opgave. Jeg har opdaget, at jeg kan arbejde”, fortæller Andreas. ”Det lærte jeg ikke på STX eller på studenterkurset – det lærte jeg i militæret og i mit job”. HF på VUC var et helt bevidst tilvalg: ”Jeg orkede ikke tøsefnidder og manglende seriøsitet, derfor blev det HF på VUC, fordi der er et voksent studiemiljø”, fortæller Andreas. Karaktererne er ikke et mål i sig selv – men de skal være høje nok til at være adgangsgivende til ingeniørstudiet. Processen er vigtig – man skal gøre sit bedste, ellers er det for slapt – ”hvis du får 7 efter hårdt arbejde er det OK. Men hvis du får 7, når du kunne have fået 12, så er det bare ikke godt nok”, fortæller Andreas med lyn i øjnene. Meget på HF er individuelt tilrettelagt, men studieteknikker og studiemetoder er en vigtig grundtræning. ”På HF har jeg lært at disponere min tid – at holde fokus”, fortæller Andreas videre, det er simpelt hen nødvendigt for at komme igennem på 2 år med de fagkombinationer og niveauer, han har valgt.

  Fællesskab hjemme – og i skolen
  Andreas fortæller, at det i høj grad er militæret, der har skærpet og formet hans fornemmelse for kollektivet – hvor vigtigt fællesskabet er, når man skal præstere sammen. Men familien spiller også en stor rolle. Andreas bor sammen med sin mor og 2 brødre, og de føler et stort ansvar for hinanden – og har det sjovt sammen. Brødrene er meget forskellige og har valgt ret forskellige livsbaner og har forskellige udfordringer, men som Andreas uddyber: ”Jeg har lært at tackle personlige udfordringer derhjemme, men fagligt fokus fik jeg først i militæret”. Klassen er der som en ramme for det hele – jeg er glad for min klasse, de fleste af os er mindst lige så målrettede, som jeg selv er – og forskelligheden fungerer og udvider ofte vores horisont og blik for andre muligheder. ”Vi får at vide fra dag 1, at vi skal sørge for at blive fagligt bedre i dag end vi var i går”, og ifølge Andreas er det hidtil lykkedes ganske godt.

  Ordentlighed – en kerneværdi
  Andreas gik ind i kursistrådet for at forandre og bidrage til studiemiljøet – og ikke mindst diskutere med de andre kursister og elever på skolen, hvordan de i fællesskab kan tilføre mere socialt liv på VUC i Slagelse. ”Måske kan jeg i bestyrelsen også være med at påvirke værdigrundlaget på skolen – det er i alt fald mit mål – ligesom jeg gerne vil blive klogere på organisationen. ”Men”, indrømmer han, ”jeg er også et konkurrencemenneske, og det ser da godt ud på mit CV, at jeg er så aktiv som jeg er”. Andreas har dog opdaget undervejs, at deltagelse i kursistråd og bestyrelse er værdifulde fora, hvor man kan få indflydelse, hvis man er aktiv. Igen: ”du skal kunne være tilfreds med din egen indsats og arbejde sammen for et godt resultat”. En ung mand med nogle måske gammeldags værdier: ”ordentlighed, at gøre sig umage” fx – men Andreas opleves som en ”first mover”. De gamle værdier får nyt liv i en ny generation af studerende – det glæder vi os til at se mere af.

 • Nicoline - ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”

  Ordblind – men bestemt ikke hjælpeløs
  Mange skoleskift, mange misforståelser, mange dårlige oplevelser – sådan var Nicolines folkeskoletid. ”Flere sagde jeg var dum”, fortæller Nicoline videre. Hun måtte gå klassetrin om, fordi lærerene mente hun var ”for dum”. Alle skoleskiftene endte til sidst ud i skolegang på en skole for handicappede. Nicoline troede til sidst, der var noget ”galt” med hende. Var hun handicappet?

  ”Jeg havde ikke opbakning hjemmefra”, fortsætter hun. Det var en af grundene til at hun i en alder af bare 16 år flyttede hjemmefra og som 17-årig fik sin egen lejlighed. Før Nicoline begyndte på VUC, havde hun fast fuldtidsjob i en lokal tøjbutik. Hun arbejder stadig i tøjbutikken, men på nedsat tid og tilpasset timerne på VUC. I fritidsjobbet som sælger, finder Nicoline mange løsninger på sin ordblindhed. I stedet for at gå i panik over ikke at kunne stave til noget bestemt, beder hun i stedet kunderne om at skrive det.

  Uddannelse, udvikling, fællesskab
  Foråret 2018 begyndte Nicoline på VUC for at tage den 9. klasse, hun aldrig fik i grundskolen. Først på VUC blev Nicoline testet for ordblindhed. ”Det var rart endelig at finde ud af, hvem jeg er. Jeg var ikke længere hende den dumme”, siger Nicoline. VUC har hjulpet Nicoline med hjælpemidler, så hendes hverdag med ordblindhed er blevet nemmere. Timerne med ordblindeundervisning har gjort en kæmpe forskel og har været de bedste, smiler Nicoline. Hold med max. 6 kursister gør undervisningen mere intensiv, og man får den hjælp, man har brug for. Den intensive hjælp til Nicoline og hendes ordblindhed gav gode resultater til eksamen i juni 2018, hvor hun fik 12 i skriftlig fremstilling i dansk på 9. klasse. Rej sejt gået af én, der var dømt ude i folkeskolen. 

  Drømmen om uddannelse
  Nicoline drømmer om at tage butiksuddannelse via EUX. Hun elsker arbejdet ved at sælge et produkt til kunder, og kundekontakten er hun også rigtig glad for. Det skal nok lykkes, for i august 2018 begyndte Nicoline i 10. klasse på VUC. En stor sidegevinst ved VUC er de veninder, hun har fået på VUC i Ringsted. ”Vi har et rigtig godt venskab, selvom vi er meget forskellige”. Fællesskabet har/har haft stor betydning for Nicoline både i og uden for skolen. ”Man bliver stærkere dag for dag”, som hun siger.

  På VUC er vi alle lige
  ”Alle er lige, der er plads til alle, ligegyldig hvem man er”. Nicoline er glad for den gode dialog, man kan have med sin lærere, de ved, der er andet end skolen – man har et liv ved siden af skolen, som også skal passes. Det er dette fine fællesskab, man bliver en del af, når man går på VUC.

  Ordblindhed er godt nok et handicap, som kan give udfordringer i hverdagen. Men ligesom nærsynede kan få briller, så de kan se langt, så kan ordblinde få hjælpemidler på VUC – som kan hjælpe i uddannelse eller job. Det er faktisk fastlagt ved lov, at ordblinde har ret til at blive ligestillet med ikke-ordblinde – så ring og hør om de mange muligheder, der er.

 • Claus - ”Jeg har vist mig selv, at mit hoved godt kan”.

  HF på 1 år – adgang til socialrådgiverstudiet
  Claus afsluttede i juni 2019 en 1-årig såkaldt ”socialrådgiverpakke” i Korsør. Den 1-årige uddannelsespakke giver adgang til socialrådgiverstudiet med 4 fag; dansk A, engelsk B, psykologi C og samfundsfag B.

  Claus’ drøm er et job som socialrådgiver i Slagelse kommune. Clauskom ind på uddannelsen i september 2019. Med den lange livserfaring; rejst verden rundt med rygsæk og de mange år som håndværker er Claus overbevist om, at selv om man er over 40, så kan man sagtens tage en uddannelse og skifte retning i sit liv.

  Knæskade banede vejen til studier på VUC
  Claus har tidligere arbejdet som tømrer og senest som jord- og betonarbejder. Det var fysisk hårdt arbejde. Med en søn på 9 år var det svært at få hverdagen til at fungere, når arbejdsdagen var fra kl. 05 – 17. Claus fik en skade i sit knæ og gik sygemeldt i 3 måneder med det dårlige knæ. Allerede inden sygemeldingen, som blev en vigtig tænkepause i Claus’ liv, havde han mange gange tænkt: ”Skal jeg virkelig være jord- og betonarbejder resten af mit liv, kan jeg holde til det?” Claus undersøgte forskellige muligheder – og kom frem til at jobbet som socialrådgiver godt kunne være noget for ham. Som socialrådgiver er der gode jobmuligheder. Så Claus tog beslutningen og sagde op, og begyndte på VUC. I juni 2019 bestod Claus alle eksamener med gode karakterer: ”Jeg har vist mig selv, at mit hoved godt kan”.

  HF lokalt – et stort plus
  Absalon, professionshøjskolen, tilbyder socialrådgiveruddannelsen. Det kræver 4 fag på HF at komme ind på studiet, så HF på VUC i Korsør var en oplagt mulighed. ”Det har gjort en stor forskel, at skolen ligger tæt på”, fortæller Claus og fortsætter: ”Hvis man ikke altid har været så veloplagt, så er man alligevel kommet af sted fordi skolen er tæt på”.

  VUC – mere uddannelse og ny retning i livet
  På VUC er der plads til alle - uanset alder, og i Claus’ klasse var der stor aldersspredning. Der har både været unge og lidt ældre voksne på samme hold. Det har givet gode refleksioner og diskussioner i klassen, fordi der har været forskellige livserfaringer. ”Da jeg begyndte her, blev jeg taget rigtig godt imod af alle. Korsør er en lille afdeling, hvor alle kender alle, og det gør noget rigtig godt ved stemningen”. 

 • Christina Molsing - "Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske

   Vejen til VUC
  Christina er 26 år, gift og har 2 børn. Christina er oprindeligt uddannet SOSU-hjælper i 2013. Hun var glad for sit job, men en sygemelding fik hende til at tænke over uddannelse. ”Jeg ville gerne have en studentereksamen, så jeg kan læse videre til sygeplejerske”, fortæller Christina. Da hun arbejdede som SOSU-hjælper, arbejdede hun sammen med sygeplejersker. Dét vakte interessen. Mange fra Christinas folkeskoleklasse valgte gymnasiet, men ikke hende. Det var en svær tid i folkeskolen med mobning og manglende tro på sig selv, så Christina valgte SOSU-vejen.

  Uddannelse, skole og familieliv
  ”Det er ikke hårdt at tage en uddannelse - det er hvad man gør det til, fortsætter Christina. Det handler om prioritering mellem skole og familieliv. ”Jeg har læst lektier om aftenen, når børnene var lagt i seng”. Det har kunnet lade sig gøre, fordi dialogen med lærerne har været der hele tiden. Det har betydet meget for Christina. ”Lærerne har været forstående, når der har været noget med børnene fx. De har været overbærerende”. Klassen har været god og dynamisk. ”Måske har jeg været klassens mor”, griner hun, og det gør Christina meget – og det vækker tillid. De andre fra klassen har talt med Christina, hvis de har villet snakke eller haft brug for et råd. Christina har selv haft noget at slås med – nemlig ordblindhed. Først på VUC gik det op for Christina, at udfordringerne i folkeskolen måske var pga. ordblindheden. VUC’s IT-værksted har hjulpet Christina rigtig meget. Hun har flittigt brugt IT-værkstedet til at få hjælp og vejledning til at bruge alle de hjælpemidler, man kan få som ordblind. IT-værkstedet er tilrettelagt sådan, at alle får præcis den hjælp de lige har brug for. Det kan være særlige IT-programmer til PC’en, eller hjælp til at bruge telefonen som ”skriveredskab”.

  Drømmejobbet
  Var for Christina tidligere sygeplejerske, men de skæve arbejdstider passer ikke godt ind i familielivet. Derfor overvejer hun i stedet at tage grundforløbet til kontoruddannelsen. ”Jeg har set den service og venlighed, der har været i Studieservice på VUC”, afslutter Christina. Det har inspireret til at søge et administrativt job i stedet, måske på en skole som VUC. ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre og have kontakt med dem”. Det er der jo gode muligheder for på en skole med kontakt til masser af elever, kursister og gæster.

 • Sabrine - ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det!”

  9. klasse på VUC vejen tilbage til erhvervsuddannelse
  Tiden på VUC har givet Sabrine troen på sig selv tilbage, så nu er det tid til at vise verden, at hun godt kunne! Derfor stiller hun op og fortæller sin historie.

  Sabrine er 28 år og godt på vej til at udleve drømmen om at blive gastronom. Vejen dertil er gået via 9. klasse på VUC, hvor Sabrines matematiklærer hjalp hende til at genfinde troen på sig selv.

  Kok + bager = sikkert job
  Allerede som 16-årig prøvede hun kræfter med uddannelsen som kok, men Sabrine var meget ung og troede ikke nok på sig selv. Skoleperioderne var en stor udfordring, så hun endte med helt at droppe ud. Sabrine blev uddannet social- og sundhedshjælper og arbejdede med dét i ca. 5 år. Det var dog alligevel ikke ønskejobbet. Hun oplevede, at der gradvist blev mindre tid til den personlige kontakt med borgerne. Så Sabrine valgte at stoppe.

  Hun har siden hun stoppede på VUC været i gang med uddannelsen som gastronom, men da hun ikke har kunne finde læreplads regionen, valgte hun at ændre retning. I dag er Sabrine i gang med grundforløbet til bager. ”Som kok er det altid godt at kunne bage. Det er der ikke mange kokke der kan, så det er et plus, når jeg skal ud og søge job bagefter”, fortæller Sabrine. 

  Dårlige skoleminder vendt til gode
  Sabrine fik aldrig afsluttet sin 9. klasse på efterskolen. Efterskolen blev valgt, fordi hun i grundskolen var ”én af dem fra specialklassen”, som fik specialundervisning. Sabrine havde ganske vist udfordringer i dansk, men følte sig ”dum”, fordi hun ikke forstod bestemte ting. Den dag i dag har Sabrine ikke gode minder: ”De to ord, specialklasse og specialundervisning, kan gøre mig helt vred indeni, den dag i dag”.

  Sabrine startede på VUC, fordi hun bare ikke ville ende på kontanthjælp. VUC måtte være vejen frem, da hun ikke havde en 9. klasses eksamen. ”Matematik var det fag, jeg havde sværest ved, men jeg fik rigtig god hjælp af min lærer på VUC. Endelig”. Sabrines lærer gav hende troen på sig selv igen. Læreren var en kæmpe hjælp og støtte under hele forløbet på VUC. Matematik er blevet meget lettere for Sabrine, og forløbet på VUC har også betydet nye venner, som hun stadig ses med.

  På VUC har Sabrine taget FVU matematik, trin 2 og bestod med flot karakter. Det var efter den afsluttet prøve hun startede på grundforløbet til gastronom. Sabrines gode råd til andre: ”Hvis man vil lære noget, så skal man kæmpe for det! Det har Sabrine gjort hele livet – og det har givet hende sejrene.

 • Shereen - "Hvis jeg læser noget derhjemme, eller hører noget, jeg ikke forstår, så kan man komme i skole næste dag og få en forklaring”

  Undervisningen følger med hjem
  Det er voksne mennesker med børn i folkeskolen, og det optager dem at være rollemodeller for deres børn. ”Jeg vil kunne hjælpe dem med lektier, læse højt for dem, så de kan klare sig godt i Danmark. 

  De lægger stærkt vægt på, at undervisningen er skræddersyet til hver enkelt kursist. Det gælder helt tydeligt i alle fag. Som én forklarer: ”Hvis jeg læser noget derhjemme, eller hører noget, jeg ikke forstår, så kan man komme i skole næste dag og få en forklaring”.

  Vi behandler vores forskelligheder med stor respekt, og vi lærer rigtig meget af hinandens kulturer. Ikke kun om den danske”. Der er stor debatlyst i klassen, fortsætter Charlotte. ”Vi har ingen tabuer i klassen. Det skal være muligt at tale om både religion og homoseksualitet”. Det er det tydeligvis også, for jeg lander midt i en novelle af Herman Bang. Det opleves meget konkret i undervisningen. Litteraturen bliver på denne måde brugt til at tale om emner, der også er yderst i relevante i nutidens Danmark: Kvindefrigørelse som et eksempel.

  Kvinder har rettigheder i Danmark
  Dette markante udsagn kommer fra netop Shereen, som ses på billedet i artiklen d. 13. februar – en ung kvinde og mor – som arbejder 24/7 for at lære dansk, tage en uddannelse og give sine børn en god opvækst i Danmark. Samtalen glider let – trods det, at Shereen blot har været i Danmark siden november 2014. ”I Danmark får min datter også en god fremtid og mange muligheder. Det kunne vi aldrig have fået i Syrien”. Shereen har sin mand og 2 børn på 7 og 9 år med – de bor i Skælskør, og Shereen skal være laborant. Matematik og naturvidenskab er hun glad for. Men mest optaget er hun af det danske mirakel med uddannelse for livet. ”I Syrien er det skamfuldt at uddanne sig, hvis man er over 25 år”. I Danmark forventes det, at man lærer hele livet.

  Tak til Danmark
  Shereens gode råd er, at ”man aldrig skal give op”. Der er mange udfordringer, men ”hvis man spørger om hjælp, så får man hjælp. Man skal ikke sidde hjemme og sige, at man ikke kan gøre noget”. Shereen slutter af med en stor tak til alle de hjælpsomme mennesker, hun har mødt i Danmark. Der er en stor styrke i hendes ord og en helt utrolig målrettethed. Shereen har ikke siddet hjemme og kigget ned i gulvet og fortvivlet. Nej, Shereen har praktiseret sit eget gode råd og bedt om hjælp. ”Tak til alle de mennesker, der har hjulpet mig!” Det er både ”de gode lærere, de danske myndigheder og de venner, jeg fik på asylcentret”. Vennerne bor nu i Jylland, men de ses tit, og det er næsten som familie. Samfundet, og hvordan man bliver en del af det – fylder meget. ”Hvis jeg læser noget på Facebook eller i avisen, som jeg ikke forstår, så hjælper lærerne mig med det”. Det motiverer, at alle i klassen, både lærere og kursister altid er parat til at hjælpe. ”Medierne giver ikke altid det rigtige billede. Man tror, alting er tilladt i Danmark, men der er grænser for alting”. De uskrevne regler er mange, usynlige og svære at lære at kende. Derfor kan vi ikke undvære VUC.

 • Simon - ”Jeg vil helt klart anbefale drama til andre, fordi man kan bruge det til eksamen”

  Eksamen er som en teaterforestilling
  Simon Petri, er 34 år og har tidligere arbejdet på et lagerhotel. Nu læser han HF på VUC i Slagelse. Simon har altid været meget kreativ og har skrevet musik og tekster og er meget musikalsk. Da han begyndte på VUC, havde han egentlig valgt idræt som valgfag, men det var ikke lige ham. I stedet valgte han drama, som VUC tilbyder på flere niveauer. Dramaundervisningen gennem et helt skoleår har været med til at gøre eksamen en del nemmere. ”Eksamen er som en forestilling man forbereder sig til”, fortæller Simon og fortsætter: ”Drama er med til at supplere de andre fag man har på VUC, for man lærer at stå foran store forsamlinger”. Simon har lært at være mere opmærksom på kropssprog, når han snakker med andre. Han har også lært at ”observere” sin egen og andres status i en forsamling.

  Dramaundervisning = eksamenstræning
  På hobbyplan læser Simon bøger højt og har gjort det i flere år, men med dramaundervisningen er det blevet lettere at ”leve sig ind i rollen” og lære, hvordan man kan bidrage til en rolle med sin egen personlighed. ”Jeg vil helt klart anbefale drama til andre, fordi man kan bruge det til eksamen”. Simon har også optrådt med et stykke han selv har skrevet tekst og musik til. Han vil gerne gøre publikum opmærksom på Bertolt Brecht-citatet ”Publikum skal ikke hænge hjernen sammen med hatten i garderoben”.

  Når HF’en er i hus, vil Simon gerne læse tysk og matematik og på længere sigt blive gymnasielærer, måske på VUC, hvem ved?

   

   

 • Linda - "Jeg har altid haft svært ved matematikken, men nu kan jeg hjælpe min datter med hendes lektier”

  ”Mor” og problemknuser – nu student
  Linda Jørgensen, 43 år, er netop blevet student fra den 2-årige HF i Slagelse. Inden Linda begyndte på VUC arbejdede hun i mange år inden for rengøringsbranchen. Men slidgigt i hænderne fik hende til at stoppe og tænke over ”nye veje” i livet.

  Linda har altid været ”hende man kunne komme til”, hvis man havde noget, man gerne ville snakke om. Det har været med til at vise karrierevejen frem. Hun vil nemlig gerne læse til pædagog og gerne med speciale i udsatte unge og deres familier. Linda er vant til lidt af hvert og har også været ”moren” i klassen. Ikke kun på grund af sin alder, men fordi hun har lagt øre til, når der har været problemer, der skulle løses. Hun har kunne sige fra over for klassekammeraterne, når undervisningen blev forstyrret. Linda har selv 2 børn, men efter at have gået på VUC har hun fået flere ”børn”. ”Jeg holder af dem, som var de mine egne. Jeg var rigtig stolt af dem, da de fik deres huer på, for jeg ved hvor meget, de har kæmpet for den”.


  Uddannelsesmålet pædagog
  Vejen til pædagoguddannelsen har været lang. Da det var mange år siden, Linda sidst havde gået i skole, valgte hun at tage 10. klasse på VUC, inden hun skulle begynde på den 2-årige HF. Faktisk gik Linda også på VUC tilbage i 1997, hvor hun tog 9. klasse. ”Det har været hårdt at tage en HF på 2 år, man kommer ikke sovende til det” fortæller Linda, men faktisk har det gjort lektiehjælpen med børnene derhjemme nemmere. ”Jeg har altid haft svært ved matematikken, men nu kan jeg hjælpe min datter med hendes lektier”. Linda synes sammenholdet i klassen har været rigtig godt, måske pga. aldersspredningen, og de har bakket hinanden op i deres eksamener og været der for hinanden, når de kom ud. Det lyser ud af Linda, at hun har stort overskud og gerne vil hjælpe andre. En livsgave, hun kan tage med i sin kommende uddannelse til pædagog. 

   

 • Simon - ”Jeg blev overrasket – positivt – da jeg begyndte på VUC”

  Simon er 19 år og er i gang med en fuld HF på 2 år i Korsør. HF er et helt bevidst valg. De ældre på holdet har været med til at gøre forløbet seriøst. ”I folkeskolen kunne man godt bruge timerne på at fjolle og ikke lave noget”, fortæller Simon og fortsætter, ”de ældre på holdet hjælper med til, at vi fokuserer og får lavet noget – de er ekstremt målrettede”.

  HF er for unge – og de lidt mere voksne
  Simon tog 10. klasse på X-class i Slagelse, hvor efter han fortsatte på grundforløbet til elektriker, men det var ikke lige ham. Valget stod mellem det almene gymnasium, STX, eller HF på VUC. Simon valgte HF, fordi hans storesøster har taget HF, og fordi Simon hellere ville gå sammen med ”voksne”, frem for de meget unge, der typisk er på STX.

  Studenterhue i Korsør
  For Simon var det også et stort plus, at skolen ligger tæt på bopælen, så han ikke skal bruge tid på transport. ”Jeg blev overrasket – positivt – da jeg begyndte på VUC”, fortæller Simon. Simon valgte VUC til netop pga. den ”voksne” målgruppe, men det skræmte ham lidt, inden skolestart. Heldigvis har det vist sig at være et stort plus. På VUC er der mange forskelligheder, men der er plads til alle, det mærker Simon også i sin egen klasse, ”Man bliver ikke dømt, fordi man en dag kommer i skole med joggingtøj på fordi man er lidt træt”. Dette skyldes helt sikkert også det rigtig gode sammenhold i klassen – det er en af de ting, Simon er særlig glad for ved at gå på VUC.

  Søværnet venter
  Når Simon er færdig med sin HF, i sommeren 2020, vil han gerne videre i Søværnet og blive officer. Simons store interesse er sejlads. Sådan har det været, siden han var helt lille, så det er en drøm at kunne kombinere fritidsinteresse med job. ”Hvis man ikke helt ved, hvad man vil, så tag HF på VUC og få en afklaring på det”, siger Simon. Han mener også, det altid kan betale sig bare at begynde med et enkelt HF-fag, for det skader ikke at have flere uddannelser bag sig.