Kompetencetilpasning

Kompetencetilpasningsprojektet - igangsat for at få flere studerende til at gennemføre naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser i Region Sjælland

Plastikprojekt på HF & VUC Klar – virkelighedsnær projektundervisning, hvor vores studerende ”snuser” til naturvidenskab

Plastikprojektet har som delmål at inspirere de studerende til at arbejde med naturvidenskab. Overordnet skal de lærer om naturvidenskabelig metode og løse en konkret og virkelighedsnær problemstilling vha. praktisk feltarbejde, forsøg i laboratoriet og brug af teoretisk viden. Arbejdet i projektet har således bestået af både teoretiske undersøgelser og felt- og laboratorie-arbejde.

 

”Projektet har fået mig til at tænke”

Efter projektet gennemførtes evaluering med deltagerne, og den viste, at de studerende både er blevet mere bevidste om plastik og de effekter, det har på mennesker, dyr og natur: Udvalgte citater fra evalueringen:
”Det er et større problem, end jeg regnede med”, og projektet ”har fået mig til at tænke over, hvordan jeg skal håndtere mit affald” og ”fået mig til at tænke på, hvad der sker rundt i verden”. Dette er nogle af de erfaringer, de HF-studerende tog med sig fra projektet. Der blev også sat fokus på, at det affald, mennesket smider, kan skade dyr på mange måder. De studerende skar fisk op for at undersøge, om der var plastik i maven på dyrene. De samlede affald for at få et overblik over, hvor meget der bliver smidt i naturen. 

HF & VUC Klar fortsætter naturligvis med denne type meget praksis nære undervisning. Måske kan det inspirere til en en naturvidenskabelig uddannelse efter HF. 

 

Hvis du har været ude af skolen et stykke tid - tag en målrettet "ingeniørpakke" 

Har du en erhvervs- eller gymnasial uddannelse og mangler ét eller flere fag for at kunne søge ind på en ingeniøruddannelse?

Absalon og HF & VUC Klar samarbejder om skræddersyede forløb, som på et år giver dig de fag, du mangler, for at kunne søge ind på en ingeniøruddannelse via kvote 2. Læs mere om uddannelsespakken, eller kontakt vores vejleder Thomas Jensen; thj@vucklar.dk for at høre mere. Book allerede i dag en tid til studievejledning.

 

Evaluering 

Projektet bliver løbende evalueret, og med midler fra Teknologipagten, står Københavns Universitet for evalueringen.
De første resultater viser meget klart, at et stort flertal af de studerende på HF på VUC, ofte for første gang i deres liv, får mod på at tage en uddannelse. Det gælder ikke kun de naturvidenskabelig fag, men fagene generelt på VUC. Læs mere om evalueringen.

 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Både private og offentlige virksomheder på Sjælland, Lolland, Falster og Møn har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Det er især svært at rekruttere medarbejdere med en uddannelse inden for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Fx som diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, ernæring & sundhed, bygningskonstruktør, byggetekniker, datamatiker, have- & parkingeniør, fødevareteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, procesteknolog og produktionsteknolog.

 

 

Flere skal tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse

Professionshøjskolen Absalon, Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF & VUC, HF & VUC Roskilde og HF & VUC Klar er derfor gået sammen i et projekt for at rekruttere flere studerende fra VUC med en HF-uddannelse, ledige med en studentereksamen, de ikke bruger og eller beskæftigede, der gerne vil skifte spor. Der er rigtig mange muligheder for at tage en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse i Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Næstved, Holbæk eller Nykøbing Falster.

 

 

Vejledning og støtte til uddannelsen 

VUC tilbyder screening af de enkelte studerende - hvilke interesser og muligheder vi ser for dem. Vi guider professionelt til den rigtige uddannelse. VUC underviser i præcis de fag, man skal have for at blive optaget på den ønskede uddannelse. Vi kan i Projekt Kompetencetilpasning tilbyde supplerende faglig støtte i forbindelse med undervisningen samt kurser, der letter overgangen til den videregående uddannelse, fx basale laboratorieteknikker i kemi, træning i matematiske beregninger, teknisk engelsk og læsetræning i naturvidenskabelige tekster.

Vi tilbyder brobygningsforløb og mentorstøtte ved overgangen til uddannelsen enten på Absalon eller Zealand.

 

Vi tilbyder brobygningsforløb og mentorstøtte ved overgangen til uddannelsen enten på Absalon eller Zealand.

 

Læs mere om projektet på Absalons hjemmeside

 

 

Fakta

Navn: Projekt Kompetencetilpasningsforløb
Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, HF & VUC Roskilde, HF & VUC Klar samt Zealand, Sjællands Erhvervsakademi.
Kontaktperson på HF & VUC Klar: Uddannesleschef Lisbeth Thingstrup, lt@vucklar.dk.
Projektperiode: 01.01.18-31.12.22. 

Projektet støttes med i alt godt 24,7 mio kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.