Tværfagligt projekt i dansk og naturvidenskab

NYHED
4-11-2019

Tværfagligt projekt i dansk og naturvidenskab på HF & VUC Klar i Korsør – besøg på Syddansk Universitet og på Fyens Stiftstidende.

10. klasse på HF & VUC Klar i Korsør har besøgt Syddansk Universitet og Fyens Stiftstidende, den lokale avisredaktions Medie Lab. Begge steder er der særligt tilrettelagte forløb for skoleklasser.

 

Robotteknologi – en fager ny verden
”Det var en fantastisk god dag, hvor vores studerende på SDU fik et indblik i den spændende og fascinerende verden, som robotteknologi er”, fortæller underviser i naturvidenskab Erik Thonke, ”og ikke mindst hvad man kan bruge robotter og droner til”. Der var også mulighed for at prøve at styre en robotarm. 

I naturvidenskab indgår robotteknologi som et valgfrit emne ud over pensum. Det var først og fremmest hensigten at vække de studerendes nysgerrighed over for denne nye, og hastigt voksende teknologi og de muligheder den åbner for; droneflyvning med medicin, robothjælper på plejehjem, kirurghjælp på sygehuse, hvor der skal laves meget fine kirurgiske snit og meget mere.

 

Tværfaglighed – i virkeligheden
Undervisningen på 9. og 10. klasse for voksne i Korsør er præget af stor fleksibilitet og tætte relationer de studerende imellem, og ikke mindst mellem lærere og de studerende. Der er et tæt samarbejde i lærerteamet – der dækker alle fag. Det giver unikke muligheder for tæt planlægning af den daglige undervisning, og planlægning af fælles ekskursioner.

 

Med ekskursionen til Odense får arbejdet med medier og nyheder pludselig større relevans, når de studerende skal bruge deres danskfaglige teorier til at skrive nyhedsartikler om deres besøg på Syddansk Universitet, hvor de har kigget på robotteknologi.

I dansk har de studerende arbejdet med emnet ”Avis”. De har i praksis forholdt sig til kilder og kildekritik, hvordan man sætter en avisside op, hvordan man laver en reportage og et interview, hvordan man bruger billeder til at understrege sine pointer.

 

Make news i stedet for fake news
”Turen var rigtig god og lærerig, både for studerende og lærere, og viser de muligheder der er for vores voksne studerende”, fortæller Erik Thonke. Det er aldrig for sent at tage en uddannelse. De studerende i Korsør bidrager med deres livserfaring til at gøre undervisningen endnu mere relevant og konkret. Der er fake news alle vegne – og mange af de studerende på HF & VUC Klar er ikke vant til at forholde sig kritisk til de nyheder, de bliver mødt af, primært på sociale medier. ”To make news” er langt bedre end fake news.

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.