Karrierelæring i praksis

NYHED
19-11-2019

Hvad skal jeg studere efter HF?
Hvilke job- og karrieremuligheder er der med en HF? 


Spørgsmålene står i kø, når man på 1. år på HF skal vælge valgfag og uddannelsesretning. Derfor har alle studerende på HF & VUC Klar både karrierevejledning og karrierelæring i praksis. På den måde bliver det nærværende og konkret, hvad HF’en kan bruges til.

 

Karrierelæring og karrierevejledning er en integreret del af undervisningen på HF. De studerende skal vide mere om de mange uddannelsesmuligheder, der findes i forlængelse af deres eksamen på HF - så det bliver lettere at vælge og vælge fra. Som et led i EU-projektet Kompetencetilpasning varder i år et særligt fokus på STEM-uddannelser = naturvidenskabelige uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Alle 1.års studerende på HF deltog tirsdag i sidste uge i et fælles arrangement i Slagelse. Studerende fra alle 3 afdelinger var samlet for at møde studenterambssadører fra Professionshøjskolen Absalon og Zealand, Sjællands Erhvervsakademi.

 

Karrierelæring om sygepleje - i praksis
Studerende fra både Ringsted og Slagelse med fagpakken ”Mennesker, sundhed og miljø” har været på besøg på sygeplejeuddannelsen på Absalon i Holbæk. Både hjemme på skolen og på Absalon blev der arbejdet med sygeplejefaget ud fra flere vinkler - både det rent faktuelle, men også de etiske udfordringer, som man kan møde som sygeplejerske. Casen omhandlede Bent på 61 år, som er hjertepatient og som tidligere har fået en bypass-operation. Bent er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Arbejdet med casen har været med til at give de studerende et indblik i de ændrede sundhedsproblemer det danske sundhedssystem står overfor, og de etiske dilemmaer sundhedspersonalet oplever i mødet med patienterne.

Ud over arbejdet med casen besøgte de studerende læringscentret på Holbæk sygehus, hvor de studerende kunne prøve forskellige færdigheder inden for sygeplejefaget af.

 

Studenterambassadører fra Absalon og Zealand på HF & VUC Klar
Vores studerende fik først en generel orientering om de mange og forskelligartede uddannelser på Absalon. Fælles for alle uddannelser er, at både både teori og praktik vægtes højt. Der var oplæg om de sundhedsfaglige uddannelser som fx sygeplejeske, bioanalytiker, bachelor i ernæring og sundhed og fysioterapeut, ergoterapeut. Der var oplæg om de socialfaglige uddannelser som fx lærer, pædagog og socialrådgiver. Som noget nyt var der også information om de naturvidenskabelige uddannelser som fx diplomingeniør i bioteknologi og diplomingeniør i maskinteknologi.

Zealand orienterede om den overordnede opbygning af uddannelserne på erhvervsakademiet og gav eksempler på dagligdagen som studerende på uddannelserne til fx multimediedesign, serviceøkonom, laborant og produktionsteknolog. Også her blev der lagt vægt på vekselvirkningen mellem teori og praktik.

Studiepraktik – en oplagt mulighed
Oplæggene fra Absalon og Zealand er blot én af flere muligheder for at de studerende på HF kan få inspiration til valg af uddannelse efter HF. Der er Åbent Hus på Absalon og Zealand flere gange om året, man kan komme i selvvalgt Studiepraktik i efteråret 2020, og kan man blive ”studerende for en dag”. De studerende på HF & VUC Klar havde rig mulighed for at tale med studenterambassadører fra Absalon og Zealand. I første omgang har vi dog fokus på at kvalificere og inspirere til valg af fagpakke og valgfag på 2. år på den HF, der er adgangsgivende til en videregående uddannelse.

 

 

 

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.