HF på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave

NYHED
21-09-2020

AE-Rådet har for Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening lavet en analyse af, hvordan studerende på HF klarer sig.


De klarer sig rigtig godt. Og lige så vigtigt – HF på VUC kan ikke undværes til denne samfundsopgave.
Nedenfor ses indledningen til rapporten, der kan læses i sin helhed; https://www.ae.dk/analyser/hf-uddannelserne-paa-vuc-loeser-en-vigtig-uddannelsespolitisk-opgave

 

”HF-uddannelserne på VUC bliver i høj grad benyttet af personer, der ellers har svært ved at få en ungdomsuddannelse. HF-kursister kommer oftere fra ufaglærte hjem og mange har tidligere afbrudt en ungdomsuddannelse. Efter HF er ni ud af ti i gang med en ordinær uddannelse eller i beskæftigelse. Det er en god investering at hjælpe unge i gang med en uddannelse og ind på arbejdsmarkedet.

 

Analysens hovedkonklusioner

  • HF-kursisterne har i højere grad end en gennemsnitlig ungdomsårgang ufaglærte forældre, lavere karakterer i dansk og matematik fra grundskolen, og mange har tidligere påbegyndt en anden ungdomsuddannelse, men er faldet fra.
  • 2 år efter afsluttet HF-uddannelse fra VUC er ni ud af ti i beskæftigelse eller i gang med en ordinær uddannelse – særligt på uddannelser til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver.
  • Blandt kursister, der starter på en HF-uddannelse, modtog 12 procent uddannelseshjælp eller kontanthjælp året før. Blandt kursister, der har gennemført en HF-uddannelse, modtog 5 procent kontanthjælp eller uddannelseshjælp 2 år efter.
  • De offentlige finanser forbedres med cirka 200.000 kr. om året, når man løfter en ung kontanthjælpsmodtager uden uddannelse til beskæftigelse gennem en faglært uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.