FN’s verdensmål i centrum på HF & VUC Klar

NYHED
9-08-2019

Rektor Hanne Normann Michelsen præsenterede i dag navn, logo og strategi og redegjorde samtidig for arbejdet og baggrunden for HF & VUC Klar’s nye visuelle identitet.

Formand for bestyrelsen i HF & VUC Klar, Ulla Koch bød velkommen – og fortalte, at processen med nyt navn, ny strategi og nyt logo har været undervejs i et par år. ”Der er 100 % opbakning i bestyrelsen til både nyt navn, ny strategi med ny vision og ny mission og nyt logo”, fortalte formanden.

 

Med navneskiftet er HF & VUC Klar’s kerneopgave præcist formuleret i missionen – ”vi skal være klar til at leve op til FN’s 4. verdensmål:at sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og til uddannelse gennem hele livet”. Den opgave løfter HF & VUC Klar i et uddannelsesmiljø for voksne og unge voksne, som er klar til at komme videre med uddannelse og nye og stærke kompetencer”, siger Ulla Koch, formand for bestyrelsen på HF & VUC Klar, som holdt tale for de mange fremmødte til receptionen.

 

”Og hvorfor så lige nu”, fortsatte formanden, tidspunktet lige nu er det helt rigtige. FGU-institutionerne er netop etableret og for første gang nogen sinde er VUC skrevet ind i en ny regerings aftalegrundlag”. Det forpligter, lod formanden forstå, både HF & VUC Klar og VUC-sektoren generelt. ”Vi skal være klar til at gentænke hele VUC’s uddannelsestilbud, så VUC er klar til at sikre efteruddannelse i virksomhederne og ikke mindst til, at flere studerende gennemfører deres uddannelse, så vi gør dem klar til videre uddannelse, beskæftigelse og karriere.

 

Strategiprocessen – et fælles projekt
Det nye navn har været undervejs siden efteråret 2018. Nyt navn og ny strategi er blevet til i et tæt samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, medarbejdere og studerende. I processen har skolen arbejdet tæt sammen med et eksternt bureau, Fingerspitz.

Medarbejderne fik præsenteret det hele mandag, og har taget rigtig godt imod alt det nye. ”Det har især været vigtigt for os, at navn og logo, hænger naturligt sammen og danner en helhed”, fortalte rektor Hanne Michelsen.

”Tiden var løbet fra Vestsjælland Syd”, fortsatte rektor, ”meget få af vores studerende relaterer sig til stedet Vestsjælland Syd, og navnet var også for langt”. Med det nye navn har HF & VUC Klar fået et navn, der er enkelt, lyst, positivt og let at udtale. Og formålet med at uddanne sig på HF & VUC Klar er også klart nu.

Det skal for vores studerende, samarbejdspartnere og lokale virksomheder stå helt klart, hvad vores kerneopgave er. Derfor er de 3 nye værdier rummelighed, fleksibilitet og succes helt enkle og centrale.

Rektor Hanne Michelsen sluttede af med at vise den film, der er produceret i anledning af lanceringen af nyt navn og ny strategi.

 

Fakta

HF & VUC Klar

  • Har afdelinger i Slagelse, Korsør og Ringsted
  • Har 950 årskursister
  • Tilbyder HF, både som 2-årig og enkeltfag, samt 3-årig HF for voksne og unge voksne med særlige udfordringer
  • Tilbyder 9. og 10. klasse på AVU
  • Tilbyder ordblindeundervisning
  • Tilbyder efteruddannelse for erhvervsliv, kommuner, regioner og stat
  • Er arbejdsplads for 120 medarbejdere

 

 

 

 

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.