Bestyrelser på skolebænken

Det var afdelingsbestyrelsernes tid til at være på skolebænken, da FOB og VUC Erhverv Sjælland og København onsdag holdt første del af et nyt kursus for FOB’s afdelingsbestyrelser i VUC Klar’s lokaler i Slagelse.
NYHED
23-04-2022

Formålet med kurset er at styrke beboerdemokratiet, metoden er at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne bliver fortrolige med spillereglerne i beboerdemokratiet og at de forstår, hvad de kan og hvad de ikke kan i den sammenhæng.

 

Foto: 25 kursister deltog i bestyrelseskurset fra FOB og VUC Erhverv i Slagelse.

Et meningsfuldt samarbejde

Kurset er udviklet i tæt samarbejde mellem VUC Erhverv Sjælland og København og FOB. Samarbejdet giver rigtig god mening, fortæller leder af VUC’s erhvervsafdeling Birgitte Dalsgaard. FOB byder ind med de specifikke ting omkring boligselskabet og den almene boligsektor. Administrationschef Maj-Britt Jensen fortæller, at kurset skal ses som et resultat af, at beboerdemokraterne i FOB har efterspurgt mere viden om bl.a. økonomi og konkrete redskaber til at understøtte bestyrelsesarbejdet. , Mens VUC’s underviser Eva Larsen på kurset underbygger bestyrelsesarbejdet med teori omkring emner som samarbejde, kommunikation, hvad der skaber et godt fællesskab og meget mere. ”På VUC er vi vant til at undervise voksne”, fortæller Eva i en pause under kurset, og hun fortsætter ”mange tror vi bare har ”almindelige” klasser med undervisning, men dette kursus understreger, at vi også er en kursusvirksomhed, der kan tilbyde dét virksomheder eller foreningerne har brug for”.

Pilotprojekt

Kurset består af to kursusdage og er et pilotprojekt, der skal vise, om det er muligt at styrke beboerdemokratiet ude i afdelingerne på denne måde. Noget tyder på at der er brug for den slags kurser. Flere af deltagerne fortæller, at de længe har set frem til kurset og har glædet sig. Fx Claus, der ellers har mange år bag sig med bestyrelsesarbejde af forskellig slags. Han valgte at stille op til bestyrelsen i sin boligforening for godt et år siden, for at få mere indsigt i, hvad der foregik. ”Jeg kan slet ikke lade være” siger han og tilføjer, ”jeg har allerede lært flere ting, jeg ikke vidste på forhånd, og jeg glæder mig allerede til næste del af kurset”.

 

 

Foto: Claus med sin fortolkning af den fælles besked.

”Godt at blive bekræftet i, hvad man skal”

Flere af deltagerne, havde følt en form for usikkerhed i bestyrelsesarbejdet. Fx Henriette, der var kommet ind i bestyrelsen lidt uden for tid og sted. Hun følte hun var ”landet lidt udenfor” i forhold til bestyrelsen. I pausen fortalte hun, hvordan hun på kurset havde fået de redskaber, hun skulle bruge, for at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet.

Flere deltagere fortalte om de udfordringer, der kunne være i kommunikationen. En øvelse i kommunikation, som Eva præsenterede kursisterne for efter spisningen, viste med alt tydelighed, hvor svært det kan være at forstå en besked. Selvom alle havde modtager præcis den samme besked, havde de tolket den forskelligt. Øvelsen understregede også vigtigheden af at stille opklarende spørgsmål, hvis man er i tvivl. En læring kursisterne kunne tage direkte med sig hjem til næste bestyrelsesmøde.

Foto: kursister i gang med øvelse i kommunikation og formidling.

 

Fortsættelse følger

Det var et hold trætte med smilende kursister, der forlod VUC i Slagelse onsdag aften. Med sig havde de redskaber, informationer og et spirende netværk af ligesindede, til brug i bestyrelsesarbejdet. Nu venter de på fortsættelsen af kurset om 14 dage.

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.