Besøg af borgmesteren

NYHED
29-08-2019

HF & VUC Klar har i dag haft besøg af borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen.
”Jeg er på besøg på HF & VUC Klar i dag, for at for at blive klogere på hvilke uddannelsestilbud vi har i Slagelse kommune”.

Borgmesteren var ude for at se undervisning og hilse på de studerende på tre forskellige hold. Borgmesteren var imponeret over de studerendes mod på og vilje til at lære dansk, og han bemærkede, at det danske sprog er vanskeligt - selv for danskere en gang i mellem.

 

Dansk som andetsprog på VUC
Først besøgte borgmesteren et dansk som andetsprog hold (DSA), som er et hold for studerende med et andet modersmål end dansk. Flere af de studerende har gået på sprogskole, før de kom til VUC. Charlotte Pilemann Jensen, som er underviser på holdet, fortalte, at de studerende ikke alene arbejder med sprogkundskaber - men også med personlig afklaring i forhold til vejen videre til job eller uddannelse.

To af de studerende på holdet fortalte om deres baggrund og mål for fremtiden. Mihretab, som kommer fra Eritrea, har været i Danmark i mere end fire år. Når Mihretab har afsluttet 9. klasse, vil han på HF og videre på pædagoguddannelsen. Zuhai kommer fra Afghanistan. Hun har været i Danmark i fem år. Hun læser på VUC, og hun vil gerne læse videre til socialrådgiver.

 

EU-projektet KommUdd
Herefter besøgte borgmesteren KommUdd holdet, som er et EU-finansieret alternativt tilbud til unge og voksne, som skal have et ekstra ”skub” for at komme videre i uddannelse. Torsdag i denne uge skal holdet besøge en Have- og landskabsmesse i Slagelse. I den forbindelse havde de studerende undersøgt forskellige erhvervsuddannelser. De studerende præsenterede deres viden om uddannelsen til Kok og Gastronom for borgmesteren, og flere af de studerende fortalte om deres uddannelsesmål. Randam vil gerne være scenetekniker, og Oliver drømmer om en uddannelse inden for militæret. Endelig tilkendegav flere af de studerende, at de endnu ikke vidste, hvad de ville, men at de følte sig hjulpet godt på vej af forløbet på KommUdd.

 

HF på 3 år, HF3
Afslutningsvis besøgte borgmesteren en klasse, som tager HF over tre år. HF3 er et tilbud til unge og voksne med forskellige udfordringer og indlæringsvanskeligheder. De studerende på holdet har behov for et lidt anderledes forløb for at komme i mål med en gymnasial uddannelse.

Borgmesteren trådte ind i klassen midt i en præsentation og debat om oplysningstiden. Der blev diskuteret kommunikationsformer og retorik, og John Dyrby Paulsen bød ind med sin store politiske og retoriske erfaring. De studerende fortalte om, hvordan det er at gå på HF3, og om deres mål og drømme for fremtiden. Stephanie sagde, at de studerende på holdet udviser stor respekt for hinanden, blandt andet fordi der tales åbent om de udfordringer, som de studerende har hver især. En anden studerende på holdet sagde, at HF3 reelt var hendes mulighed for at komme i mål med en gymnasial uddannelse. Flere af de studerende bemærkede, at det faglige niveau på holdet er meget højt, og at de studerende bestemt ikke har faglige udfordringer. I forlængelse af dette oplyste en af de studerende, at hun ønskede at studere astrofysik. Til sidst spurgte en af de studerende, hvorfor borgmesteren var på besøg? John Dyrby svarede: ”Jeg er på besøg for at for at blive klogere på, hvilke uddannelsestilbud vi har i Slagelse kommune”. Dét tog de studerende rigtig godt imod. For som én af de studerende bemærkede: Det er vigtigt, at kommunen ved, hvad der skal til, for at unge med forskellige udfordringer også kan komme godt i vej med deres uddannelse”.

 

VUC, når man vil skifte spor
Generelt for de studerende på HF & VUC Klar er det, at de kommer med en lang række livs- og arbejdserfaringer. De vil alle sammen videre med uddannelse – på mange forskellige niveauer. VUC er ofte deres eneste mulighed for at få opfyldt drømmene om sporskifte i deres liv.

 

 

 

Vi er altid klar til at hjælpe dig!

Book en tid hos en af vores studievejledere og få svar på dine spørgsmål og bliv tilmeldt.