Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Slagelse vejleder grundskolernes elever og unge under 25 år, der ikke er i gang med en uddannelse om valg af uddannelse.

UU spiller derfor en væsentlig rolle i unges valg af fremtid - vejledning er vigtig og med til at forebygge fejlvalg.

UU Slagelse dækker hele Slagelse kommune.