SU

Hvis du går på HF eller AVU, og har mindst 23 lektioner om ugen kan du søge om SU.

Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået besked i e-Boks om, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på su.dk.
Bemærk, du skal bruge NemID for at logge på minSU.

Udenlandsk Statsborger
Har du lavet din SU-ansøgning, men fik ikke udfyldt ligestillingsansøgningen?
Så kan du logge ind med NEM-id via dette link og gøre det; https://ligestilling.uddannelsesstoette.dk/en/

FAQ

 • Hvorfor har jeg ikke fået mit SU-lån?

  Det er ofte, fordi du ikke har godkendt din låneplan på www.minSU.dk.

 • Hvordan søger jeg om SU-lån?

  Det gør du på www.minSU.dk

  Når du i din e-boks har modtaget en bekræftelse på lånet, skal du godkende din låneplan på www.minSU.dk

 • Hvordan får jeg kontakt med SU?

  Prøv først om du kan finde svar på www.SU.dk

  Hvis det ikke lykkes, skal du ikke kontakte SU direkte, men tage kontakt til SU-ansvarlige på dit lokale VUC kontor.

 • Hvor meget kan jeg få i SU?

  Det kommer an på, om du er hjemmeboende eller udeboende, under eller over 20 år, og i nogle tilfælde hvor meget dine forældre tjener. Du kan også få mere hvis du har børn, så det varierer meget.

  Se satserne på www.SU.dk

 • Hvor mange timer skal jeg have for at få SU?

  Du skal selv søge SU. Du skal have NemID for at kunne logge på. Søg online på SU.dk

  Du skal opfylde visse betingelser for at få SU:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen (i ganske særlige tilfælde kan du nøjes 17 timer pr. uge, hvis du har barn under 7 år).
  • Bemærk, at for de 18- og 19-årige gælder særlige regler afhængig af forældrenes indkomst.

  NB! Hvis du tager en 2-årig HF er der intet timekrav.

  Du skal være studieaktiv for at modtage SU.

 • Hvor længe kan man få SU?

  Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.

  Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte lektioner. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du begynder på din uddannelse, kan du i ganske særlige tilfælde nøjes med 17 skemalagte lektioner om ugen. 

  Du skal aflevere en kopi af fødsel- eller dåbsattest på skolens kontor, ellers kan vi ikke godkende din SU-ansøgning, hvis du har børn under 7 år og har minimum 17 timer. Hvis du har over 23 timer er det ikke nødvendigt.

  Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse. 

  Du kan ikke modtage SU til fag, du allerede har gennemført på samme niveau.

 • Hvilke VUC-uddannelser er SU-berettigede?

  AVU - Almen voksenuddannelse

  HF - højere forberedelseseksamen

  Hvis du har en gymnasial uddannelse, men ikke har taget en videregående uddannelse, kan du tilmeldes HF enkeltfagshold her på HF & VUC Klar med egenbetaling. Du vil dog ikke kunne modtage SU.

  FVU er normalt ikke SU-berettiget. Er du 18 eller 19 år, kan du dog modtage SU til FVU, såfremt du samtidig deltager i Almen Voksenuddannelse (AVU) og modtager SU.

  OBU, ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget.

  Selvstudium er ikke SU-berettiget.

 • Hvilke støtte kan jeg få?

  Lån en lærer
  Har du brug for ekstra hjælp til dit skolearbejde, kan du låne en lærer. Lånelæreren bliver stillet til rådighed, hvis I er ca. 5 HF-studerende inden for samme fag, der har behov for at arbejde med nogle konkrete emner, som er nødvendigt I bliver dygtigere til. På AVU kan 1 studerende låne en lærer. Kontakt studievejledningen eller Studieservice og få en samtaletid til afklaring af muligheder.

  Specialpædagogisk støtte (SPS)
  Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Hvis du fx er døv, blind eller bevægelseshæmmet, kan vi hjælpe med at søge om støtte til dig. Book en tid til studievejledning for at høre om dine muligheder.

  Studievejledning 
  Du er altid velkommen i studievejledningen og kan fx bruge den:

  • Hvis du har problemer i forbindelse med din skolegang
  • Hvis du vil skifte niveau i et fag
  • Hvis du vil tilmelde eller afmelde dig et hold

  Vejledernes åbne vejledning kan ses uden for vejlederkontorerne. 

  Psykoterapeuter
  HF & VUC Klar har ansat 2 psykoterapeuter. Henvend dig i vejledningen, som formidler kontakten.

 • Får jeg SU i sommerferien?

  Hvis du er i gang med en uddannelse, der strækker sig hen over sommerferien får du også SU i sommerferien, såfremt du IKKE laver et uddannelsesskift.

  Hvis du er i gang med et kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) før sommerferien og fortsætter med HF enkeltfag efter sommerferien, er der heller ikke afbrydelse i din SU Det samme gælder, hvis du går på AVU før sommerferien og fortsætter i kombineret forløb (AVU og HF enkeltfag) efter sommerferien. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når du har betalt deltagergebyr. Man kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft.

  Hvis du afslutter en uddannelse (fx AVU) i juni måned og begynder på en anden uddannelse i august, får du ikke SU i juli måned.

  Hvis du skifter uddannelse fra HF enkeltfag til den 2-årige HF, eller omvendt, får du heller ikke SU i sommerferien.

 • Er der undervisning, der ikke er SU-berettiget?

  FVU - Forberedende Voksen Undervisning

  FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
  Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  BEMÆRK! Er du 18 eller 19 år, kan du modtage SU til FVU, hvis du samtidig deltager i almen voksenuddannelse (AVU) med SU. Der kan også indgå HF enkeltfagsundervisning i timetallet, når blot der sammen med FVU også indgår AVU-fag. Fylder du 20 år under et forløb, hvor du får SU til FVU i kombination med AVU, kan FVU kun indgå i timetallet til SU-berettigende enkeltfagsundervisning indtil førstkommende 30. juni.

  Ordblindeundervisning for voksne: Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  Selvstudium: Selvstudium er ikke SU-berettiget.

 

Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at ansøge om tilskud til din deltagerbetaling. Ansøgningen sker via www.su.dk, hvor du skal logge på. 

Du skal gøre følgende:

 • Klik på "Søg SU"
 • Klik på "Tilskud til deltagerbetaling"
 • Sæt flueben ud for "Ansøger om tilskud til deltagerbetaling"
 • Klik på "Søg om tilskud til deltagerbetaling"
 • Klik på "OK" til at gennemføre ændringer
 • Herefter kommer du til en kvitteringsside som skal printes og afleveres i Studieservice

Læs mere om tilskuddet