Optagelseskrav 9.-10. klasse (AVU)

For at blive optaget på 9. og 10. klasse for voksne skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre prøverne.
Optagelse på 9. og 10. klasse for voksne sker efter en individuel vurdering, hvor vi vurderer, hvilket niveau du skal begynde på.

Hvis du gerne vil optages, kan du booke en tid til studievejledning. Vejlederen vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre på normeret tid.

Valg af niveau:
Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at fagene udbydes på flere niveauer, basis, G-, F-, E- og D-niveau, hvor basis er det laveste og D det højeste.
Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau.
Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer på det foregående niveau.

Du skal derfor medbringe eksamensbeviser fra folkeskolen eller andre uddannelser, du har gået på eller gennemført.