Individuel KompetenceVurdering

Gratis vurdering af dine kompetencer

På HF & VUC Klar kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb.
Vi udfører Individuel KompetenceVurdering på 9., 10. klasse (AVU) og på HF. Skriv hvilket fag og hvilket niveau, du vil kompetencevurderes på, fx. engelsk B eller matematik D.

Har du brug for at få vurderet dine kompetencer?

Udfyld formularen ved at klikke på linket nedenfor:

Individuel KompetenceVurdering (IKV) og RealKompetenceVurdering (RKV) er det samme.

Bevis for fag 

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Hvad er en IKV?

Vurderingen foretages ud fra de mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Læs mere på www.uvm.dk. Her kan du finde en nøje beskrivelse af de faglige mål for fagene på Almen Voksenuddannelse (AVU) såvel som for HF. HF & VUC Klar kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som HF & VUC Klar ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages.

Aktiviteter og dokumentation 

Det er ansøgers ansvar at fremlægge alt dokumentation, som er relevant ved vurderingen. HF & VUC Klar hjælper gerne med vejledning om relevant dokumentation til belysning af kompetencer i det fag, hvori vurderingen ønskes foretaget. Læs mere under "Hvordan foregår en IKV".

 • Hvordan foregår en IKV?
  1. Indledende samtale og vejledning.
  2. Vurderingsplan udarbejdes - foretages altid med udgangspunkt i målene for det konkrete fag.
  3. Dokumentation indsamles - du har selv ansvaret for at dokumentere dine kompetencer, fx i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, foreningsledere o.l.
  4. Kompetencerne afprøves – gennem samtale og evt. test eller opgaveløsning.
  5. Vurdering og evt. anerkendelse.
 • Hvad kan en IKV bruges til?

  Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrække kunne give fuld merit for faget. Dette gælder ved en efterfølgende optagelse på en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter. Også ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse vil et kompetencebevis for et helt fag være sidestillet med et enkeltfagsbevis.

Individual Competency Accessment ('IKV: Individuel Kompetence Vurdering') for applicants with a non-Danish background

A requirement for undergoing an Individual Competency Accessment (IKV) in subjects at upper secondary level ('gymnasium') is that you meet the requirements for admission to upper secondary school - including documentation of a level of proficiency in Danish corresponding to Danish 10th form ('10. klasse') or Danish 3 Examination ('Danskprøve 3') with good marks (10-12).

Applicants who do not meet the Danish proficiency requirements are referred to TOEFL, Cambridge or IELTS tests.