Deltagerbetaling

Hvad koster det at gå på VUC?

 • 2-årig HF

  Er en gratis ungdomsuddannelse. 

 • HF enkeltfag (inkl. selvstuderende)

  Billedkunst, biologi, dans, dansk, drama, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, matematik, mediefag, psykologi, religion, samfundsfag og tysk. Koster 550 kr. pr. fag.

  Øvrige HF enkeltfag: Erhvervsøkonomi og filosofi. Koster 1.400 kr. pr. fag 

 • AVU

  Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk:

  Basis+G niveau koster 130 kr. pr. fag
  FED-niveau koster 260 kr. pr. fag 

  Samarbejde og kommunikation G-niveau, Grundlæggende IT G-niveau og Psykologi D-niveau:

  1300 kr. pr. fag

 • FVU

  Gratis

 • Ordblindeundervisning

  Gratis

OBS! Hvis du er pensionist eller er gået på efterløn, men ikke har en videregående uddannelse skal du betale et tillæg på 750 kr. pr. fag.

Reglen gælder ikke for førtidspensionister.

For dig med en videregående uddannelse

Personer med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling (Vælg AVU eller HFe). I denne oversigt kan du se de videregående uddannelser.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores studievejledere.

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Ved en fuld HF og uddannelses-pakker 

Når du har bestået en samlet enkeltfagseksamen eller en eksamen i en fagpakke, kan du ansøge om tilbagebetaling af dit deltagergebyr.
Anvend denne blanket. Blanketten skal afleveres i Studieservice på én af vores afdelinger. 

Tilbagebetaling foretages af den institution, hvor den sidste eksamen i en samlet enkeltfagseksamen eller det sidste fag i fagpakken er aflagt henholdsvis bestået. Det vil sige, at hvis du har taget eksaminer ved andre VUC’er, er det stadig os, der skal udbetale deltagergebyret til dig.

Tilbagebetalingen sker senest 6 uger efter, du har indleveret blanketten. Blanketten kan først afleveres i Studieservice, når du har haft din sidste skoledag.

Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få udfyldt og afleveret blanketten og den fornødne dokumentation.

Andre muligheder

Hvis du fortryder din tilmelding, har du mulighed for at få din deltagerbetaling retur, hvis du skriftligt annullerer din tilmelding fx på e-mail til vucklar@vucklar.dk senest 14 dage før holdet/holdenes opstart. Du får også din deltagerbetaling retur, hvis der fra skolens side er begået fejl i forbindelse med vejledning, holdtilmeldelse eller lignende.

Anmodning om tilbagebetaling af deltagerbetalingen skal afleveres skriftligt til skolen, fx på e-mail til vucklar@vucklar.dk.

Tilskud til deltagerbetaling

Du har mulighed for at ansøge om tilskud til din deltagerbetaling. Ansøgningen sker via www.su.dk, hvor du skal logge på. 

Du skal gøre følgende:

 • Klik på "Søg SU"
 • Klik på "Tilskud til deltagerbetaling"
 • Sæt flueben ud for "Ansøger om tilskud til deltagerbetaling"
 • Klik på "Søg om tilskud til deltagerbetaling"
 • Klik på "OK" til at gennemføre ændringer
 • Herefter kommer du til en kvitteringsside som skal printes og afleveres i Studieservice

Læs mere om tilskuddet her