HF Plus

Fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Ét kunstnerisk fag: Mediefag C 
 • Historie B
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Geografi C
 • En HF fagpakke
 • Ekstra på C-niveau
 • Valgfag på B-niveau
 • Større Skriftlig Opgave
 • Eksamensprojekt 

Undervisning

I dette 3-årigt tilrettelagte forløb tilbyder VUC en målrettet pædagogisk indsats. Der vil være stor differentiering og støtte undervejs i forløbet, ligesom den ugentlige skemalagte tid vil være begrænset til ca. 23 lektioner pr. uge. Derudover vil der være skemalagt lektiehjælp med faglærere til rådighed. Fagenes tilrettelæggelse vil være i moduler, som gør det muligt at indhente fagligt stof, hvis der skulle være grund til fravær pga. funktionsnedsættelsen.

 

Det 3-årige HF-forløb er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen om HF enkeltfag. Det betyder, at der skal betales for de enkelte fag undervejs (550 kr. pr. fag). Det samlede beløbet refunderes efter endt HF-eksamen. En HF på enkeltfag er en meget fleksibel uddannelse.


Det, der bliver muligt, er:

 • at sprede eksamener ud over 3 år
 • færre store eksamener, da pensum deles ud på flere fag
 • mulighed for at ”stå” af og på undervejs
 • at koncentrere fagene
 • og at opbygge uddannelsen, så den passer til den enkelte
To studerende der sidder ved en computer

Optagelseskrav HF enkeltfag

For at begynde på HF enkeltfag skal du opfylde optagelseskravene

Økonomi

Det koster 550 kr. pr. fag. Enkelte fag koster 1.400 kr. pr. fag fx erhvervsøkonomi. 

Hvis du tager en fuld HF på enkeltfag kan du efter bestået eksamener, ansøge om at få din deltagerbetaling retur for de fag du får på dit bevis. 

 

Læs mere om tilbagebetaling af deltagerbetaling 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Tilmelding
Der kan ansøges om optagelse på HF Plus ved at benytte sig af ansøgningsskemaet nedenfor. Der kan hentes yderlige oplysninger om forløbet hos vejleder Anne Winkler. En samtale, eksamenspapirer, udtalelser og dokumentation for funktionsnedsættelse vil danne baggrund for optagelse.

For at blive godkendt til et 3-årigt forløb skal VUC modtage lægelig/faglig dokumentation.

Der kan søges SpecialPædagogisk Støtte (SPS) og SU til forløbet. For at deltage i uddannelsen skal man have været ude af grundskolen i minimum ét år.

Særlige behov, eksempler på funktionsnedsættelser:
- Hørehæmmet
- Blind eller svagtseende
- Bevægelseshæmmet
- Kronisk eller alvorlig sygdom
- Psykisk vanskelighed som fx depression, spiseforstyrrelse, skizofreni eller udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme

Har du spørgsmål?

Skriv dit spørgsmål nedenfor og bliv kontaktet af vores studievejleder.

Eksamen 

På HF skal du til eksamen i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige eksamener.

 

Information om eksamen