Fjernundervisning AVU

Hvad er fjernundervisning?

Fjernundervisning er en kombination af selvstudie og klasseundervisningDer vil være fælles undervisning 1-2 gange om måneden (afhængigt af fag), hvor der er mødepligt. Du skal være god til at kommunikere online.

 

Tilmelding

Du skal snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt. Book tid online nedenfor.
Du kan tilmelde dig fjernundervisning på 9. og 10. klasse fra 1. maj.

 

Fag

På AVU fjernundervisning er der undervisning 1 gang ugentligt, og der er mødepligt til undervisningen, med mindre andet aftales.

Undervisningen

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, aftaler du det videre forløb med din lærer, så du kan få udleveret materiale og instruktion. Så går du selv i gang med fjernstudierne, dvs. at læse materialet og besvare opgaver. Går du i stå, kan du kontakte læreren på mail/via LUDUS Web.

Når opgaven er færdig, sendes den via LUDUS Web (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, og du får den ugen efter tilbage rettet og med kommentarer.

Der tilbydes workshops i alle fag – hvor emner/temaer diskuteres – disse meldes ud via LUDUS Web af lærerne.

At deltage i fjernundervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web.
Vejledning til LUDUS Web eller få personlig instruktion (spørg din fjernundervisningslærer).

Du er selv ansvarlig for at overholde det månedlige antal opgaver. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om fjernundervisning på AVU, kontakt vejleder Anne Winkler aw@vucklar.dk

Tidsforbrug pr. uge

Du skal regne med at bruge ca. 6-8 timer pr. uge på hvert fag.

Eksamen

Man er automatisk meldt til eksamen på fjernundervisning, og forventes at gå til eksamen. Du kommer ind på LUDUS Web via et login der sendes til dig på SMS – Vejledning til LUDUS Web

Kan man få SU?

Hvis du opfylder de almindelige betingelser – se SU.dk og er studieaktiv.