AVU - 9. og 10. klasse

AVU fra 1. august 2019

Vil du gerne vide om du opfylder kravene, vi har beskrevet her? 
Og om du kan gå på VUC? Så ring på 58555050

Adgangskravene til HF er ikke ændrede. Man kan stadig søge 2-årig HF og HF enkeltfag ud fra de regler, der hele tiden har været gældende.

Den Forberedende GrundUddannelse (FGU) er fra august et tilbud til alle unge under 25 år, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Unge fra 18 år og op kan gå på VUC, hvis de opfylder ét af flere kriterier:

  • Er selvforsørgende, dvs. ikke modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte)
  • Har ordinært, dvs. lønnet, arbejde i mindst 20 timer/uge
  • Kun mangler ét fag på 9. eller 10. klasse
  • Er på barselsorlov
  • Man kan gå på HF enkeltfag og 9. eller 10. klasse samtidig, hvis man opfylder adgangskravene til HF enkeltfag. Man kan dog ikke tage dansk eller dansk som andetsprog samtidig med sine HF-fag.