AVU - 9. og 10. klasse

AVU, Almen VoksenUddannelse

AVU er for dig over 25 år, der mangler fag på 9. eller 10. klasses niveau.

Unge fra 18 år og op kan dog stadig tage fag på VUC, hvis de opfylder ét af flere kriterier:

  • Er selvforsørgende, dvs. ikke modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte)
  • Har ordinært, dvs. lønnet, arbejde i mindst 20 timer/uge
  • Kun mangler ét fag på 9. eller 10. klasse
  • Er på barselsorlov

Man kan gå på HF enkeltfag og 9. eller 10. klasse samtidig, hvis man opfylder adgangskravene til HF enkeltfag. Man kan dog ikke tage dansk eller dansk som andetsprog samtidig med sine HF-fag.

Adgangskravene til HF er ikke ændrede.
Man kan stadig søge 2-årig HF og HF enkeltfag ud fra de regler, der hele tiden har været gældende.

Ændringer af AVU-loven som følge af lov om forberedende grunduddannelse