AVU - 9. og 10. klasse

AVU, Almen VoksenUddannelse

AVU er for dig over 25 år, der mangler fag på 9. eller 10. klasses niveau.

Unge fra 18 år og op kan dog stadig tage fag på VUC, hvis de opfylder ét af flere kriterier:

  • Er selvforsørgende med 20 timers arbejde om ugen eller bor hjemme. Man kan ikke modtage SU.
  • Har ordinært, dvs. lønnet, arbejde i mindst 20 timer/uge
  • Går på HF enkeltfag og kun mangler ét fag på 9. eller 10. klasse. Du må tage ét fag på 9. eller 10. klasse, selv om du er begyndt på HF enkeltfag.
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse, fx STU
  • Er på barselsorlov og ønsker at følge enkelte fag

Man kan gå på HF enkeltfag og 9. eller 10. klasse samtidig, hvis man opfylder adgangskravene til HF enkeltfag. Man kan dog ikke tage dansk eller dansk som andetsprog samtidig med sine HF-fag, med mindre man er selvforsørgende. 

Hvis du er i målgruppen for FGU, skal du tale med din kommune eller din UU-vejleder, inden du søger optagelse på VUC.

Adgangskravene til HF er ikke ændrede.
Man kan stadig søge 2-årig HF og HF enkeltfag ud fra de regler, der hele tiden har været gældende.

Ændringer af AVU-loven som følge af lov om forberedende grunduddannelse